Eldre byggebestemmelser forteller om byggekunstens utvikling

Kunnskap om eldre lover og bestemmelser kan være et viktig hjelpemiddel i arbeidet med forvaltning og vedlikehold av den eksisterende bygningsmassen.

614.014 Bygningslovgivning og byggebestemmelser fra første halvdel av 1800-tallet til 1930 og 614.016 Byggebestemmelser 1924–1996. Krav til utførelse forteller om:
  • de klassiske prinsippene for bygningsregler: brannsikring, kommunikasjon, hygieniske krav, byggeteknisk kvalitet, estetiske spørsmål
  • bygningsmyndigheter
  • byplan og estetikk
  • bygningstyper og bygningsdeler
  • typiske konstruksjoner og løsninger som byggebestemmelsene omfattet

Anvisningene om eldre byggebebestemmelser er ikke bare til nytte for de som arbeider med ombygging og restaurering. Gamle bygningslover kan for eksempel gi forklaringer på byggehøyder, materialvalg og konstruksjoner, og utforming av planløsninger.Nordre gate, Trondheim. Foto fra 1878. Til høyre i bildet ser vi tre murhus bygd etter en brann i 1875. Husene ble bygd så høye som den daværende bygningsloven tillot. Denne bygningshøyden brøt drastisk med trebyens målestokk.

25.04.2017