Sørg for at oppheng for kanaler og rør ikke blir svake ledd ved brann

Komponentene i oppheng for kanaler, rør, ventilasjonsutstyr og kabelstiger skal ha brannmotstand i tilstrekkelig tid. Få oversikt over krav, og råd om dimensjonering og utforming.

Byggdetaljer 520.346 Brannmotstand i opphengssystemer for tekniske installasjoner er fornyet og gir bedre grunnlag for å prosjektere oppheng og komponenter med brannmotstand.
 
Anvisningen omhandler komponenter til:
  • innfesting i bærende bygningsdel, som ekspansjonsbolter, slagankre og betongskruer
  • oppheng, for eksempel gjengestag
  • fastholding av rør, kanal eller kabelstige, som skinne eller bøyleklammer
Gjennomføringer og avslutninger ved brannskille er også beskrevet.
Komponenter som inngår i opphengssystem for ventilasjonskanal og hvor det er krav om brannmotstand. Oppheng for installasjoner som går igjennom brannskille, skal ha samme brannmotstand som brannskillet.

25.04.2017