Bygg gapahuk etter boka – Byggforskserien viser hvordan

En gapahuk er perfekt for korte turer i skog og mark, og skaper en nærhet til naturen som du ikke får i et telt. Men slurver du med prosjektering eller utførelse, kan resultatet i verste fall bli vått utstyr og dårlige turminner.


Midlertidig bolig under oppføring. Prosjekteringsmaterialet er overført muntlig, og utførende forsøker å memorere hva prosjekterende har sagt. Foto: Kasper Engelhardt-Bergsjø
 
I mange byggeprosjekter brukes løsninger som ikke "følger boka" eller er i tråd med vanlig byggeskikk. Risikoen for byggskader er høy. De fleste byggskader skyldes feil i prosjektering eller utførelse.
 
– Tidlig identifisering av utfordringer og nødvending tilførsel av ekstra kompetanse og ressurser i prosjekteringsfasen er viktig. Den sikreste måten å unngå byggskader på er å planlegge godt ved å bruke kjente prinsipper og dokumenterte materialer, sier seniorrådgiver Anders Kirkhus i SINTEF Byggforsk.
 

Fare for konstruktiv kollaps

En gapahuk er en bolig hvor hverken bruken eller konstruksjonen er permanent, og hvor boligen ikke har bruksareal. Slike midlertidige konstruksjoner har typisk én bruksperiode, og har derfor en teknisk levetid som tilsier demontering umiddelbart etter bruk.
 
– Konstruksjoner hvor prosjekteringen og utførelsen er mangelfull, er mer utsatt for konstruktiv kollaps eller annen betydelig funksjonsforringelse før forventet levetid er utløpt. Dersom funksjonell levetid opphører midt i en bruksperiode kan det medføre stort ubehag for brukerne, sier Kirkhus.
 

Byggforskserien hjelper deg

Byggforskseriens delserie Humorforvaltning kommer nå med anvisningen Midlertidig bolig uten bruksareal. Hensikten med anvisningen er å vise ulike typer og oppbygning, basert på varierende bruksformål (kortvarig personopphold for rekreasjon eller døgnhvile).
 
Ting du må huske på:
  • Sjekk om ditt prosjekt er søknadspliktig
  • Foreta en behovsavklaring før du prosjekterer konstruksjonen
  • Lokaliser byggetomta, sjekk orientering, plassering og skjerming, og prosjekter nødvendig klimaskjerming
  • Tenk på energiforhold, oppvarmingskilder og inneklima
  • Sjekk sanitærforhold for hhv. flytende og faste leveranser
  • Forprosjekt bør utføres før avreise, detaljprosjekteringen bør utføres på stedet
  • Du bør ha en plan for skyndsom, men behersket tilbaketrekning til sivilisasjonen ved behov
  • Ha slukkeremedier lett for hånden
For at konstruksjonen skal være uten bruksareal, må en eller flere vegger være fraværende. Det krever et gjennomtenkt statisk system. Anvisningen beskriver tre aktuelle prinsipper; I) Forbundne trekanter, II) Forankring til annen, stiv konstruksjon og III) Suspenderte konstruksjoner.
 
Anvisningen tar også for seg fundamentering, konstruksjonstyper og kledning (ordinær eller parasittisk). Ellers åpnes det for kreativ design og materialbruk i tråd med prinsippene for bærekraft, livsløpsanalyse og arealeffektivitet.
 
Last ned anvisningen (PDF)

 

14.02.2019