Lær om bygningsvern og kulturminner

Få kunnskap og bli inspirert ved valg om å bevare, restaurere eller tilbakeføre en bygning.

Det er mange verdier som kan gi argumenter for å verne en bygning, som aldersverdi, anekdoteverdi, historisk verdi, bruksverdi, symbolverdi, miljøverdi, pedagogisk verdi. Oversikt over aktuelle temaer innen bygningsvern er samlet i tre nypubliserte anvisninger.

612.012 Bygningsvern. Definisjoner, kulturminneverdier og råd om bygningspleie, 612.015 Bygningsvern. Lover, aktører og støtteordninger og 612.110 Tilbakeføring av bygningers utseende forteller om:
  • begreper innen bygningsvern
  • forskjellige kulturminneverdier
  • typiske problemstillinger ved bygninger fra ulike perioder
  • bygningspleie – hvordan ta vare på eldre bygninger
  • vernemyndigheter og regelverk
  • økonomiske støtteordninger
Anvisningene om bygningsvern er ikke bare til nytte for de som arbeider med ombygging og restaurering. De gir også bakgrunnskunnskap for huseiere og andre med sans for kvaliteter i eldre hus.
 

To trevillaer i en boliggate, Drammen. Den nærmeste er nennsomt rehabilitert, og eksteriøret er i hovedsak restaurert. Den bakenforliggende villaen er utbedret, men ikke restaurert, og kulturverdier har gått tapt. Foto: SINTEF Byggforsk

25.04.2017