Slik beregner man U-verdier etter ISO 6946

Anvisningen om hvordan man beregner U-verdi (varmegjennomgangskoeffisient) etter ISO 6946, er revidert.

Beregningsmetoden som blir vist i Byggdetaljer 471.008 Beregning av U-verdier etter ISO 6946, egner seg blant annet for bindingsverk i tre. Metoden kan ikke benyttes for bygningsdeler med gjennomgående profiler av metall.
 
U-verdier til konstruksjoner mot grunnen kan beregnes etter NS-EN ISO 13370. U-verdi for vinduer beregnes etter NS-EN ISO 10077-1 og -2.

Anvisningen beskriver:
  • begreper
  • total varmemotstand for bygningsdeler med bare homogene materialsjikt
  • total varmemotstand for bygningsdeler med sammensatte sjikt
  • varmeovergangsmotstand
  • varmemotstand for luftsjikt
  • varmemotstand for uoppvarmede rom
  • korreksjoner til U-verdien
 
 

03.10.2017