Hvordan flytte et hus

Hus kan flyttes – enten hele, i store deler, eller ved å demonteres i enkeltbiter og settes sammen igjen. Særlig for bygninger med antikvarisk verdi kan det være et alternativ til riving.

Flytting kan være aktuelt når et gammelt hus blir stående i veien for nye anlegg, men det er ønskelig å bevare huset. To reviderte anvisninger viser framgangsmåten ved hovedalternativene: å flytte hele eller store deler av huset, eller ved å ta huset fra hverandre og sette det opp igjen. Det siste er særlig aktuelt for laftede tømmerhus.

Byggforvaltning 700.126 Flytting av bygninger – hele eller i store deler og Byggforvaltning 700.127 Flytting av trehus ved demontering tar for seg planlegging, nødvendige avklaringer og metoder.

Flytting av laftede bygninger og ombruk av tømmer var viktig i eldre norsk byggeskikk. Lafting kan betraktes som prefabrikkering med elementer egnet for demontering og transport. Foto: SINTEF Byggforsk

28.02.2017