Er du ikke helt stø på betegnelsene for brannmotstand og brannklasser?

Brannmotstanden til bygninger skal dokumenteres. Få en forståelig oversikt over brannklassifisering, hva alle forkortelsene betyr og hvordan de skal brukes.

Byggdetaljer 520.320 Brannteknisk klassifisering og dokumentasjon av bygningsdeler og byggprodukter beskriver:
  • generelle krav til branntekniske egenskaper, med funksjonskrav og ytelsesnivåer
  • angivelse av bygningsdelenes brannmotstand: R, E, I, W
  • angivelse av tilleggsegenskaper til den grunnleggende brannmotstanden 
  • klasser for materialers brennbarhet og røykutvikling
 
 

26.06.2017