Aktuelt

Slik får du en vellykket fliskledd vegg

27.03.2017

Den reviderte anvisningen om flislegging av innvendige vegger har enda større fokus på planlegging og krav til underlaget. Nyere teknikker for å feste fliser i store formater er også vist.


Hvordan gjøre gamle vinduer mer lydisolerende

27.03.2017

Forbedring av lydisolasjonen i stedet for utskifting er særlig aktuelt der det er viktig å bevare de estetiske kvalitetene til gamle vinduer.


Hvor ofte krever bygningsdelene vedlikehold, og når bør de skiftes ut?

28.02.2017

Levetid for bygningsdeler er ikke en absolutt størrelse, slik noen tror. Finn tidsintervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler i våre tabeller.


Kunnskap om gamle byggemåter går ikke i glemmeboka

28.02.2017

Håndverkerne som kan formidle nedarvet norsk byggetradisjon, blir stadig færre. Men anvisningene om eldre byggemetoder og byggeskikk viderefører denne kunnskapen.


Hvordan flytte et hus

28.02.2017

Hus kan flyttes – enten hele, i store deler, eller ved å demonteres i enkeltbiter og settes sammen igjen. Særlig for bygninger med antikvarisk verdi kan det være et alternativ til riving.


Er avflassende maling på husveggen tegn på råte?

28.02.2017

Når malingen skaller av på utvendige trevegger, trenger kledningen ettersyn. Undersøk om veggen bare må skrapes og males, eller om mer omfattende tiltak er nødvendig.


Byggforskserien og Våtromsnormen i ny drakt

17.02.2017

Byggforskseriens og Byggebransjens våtromsnorm har fått nye nettsider. Sidene fungerer like bra på alle skjermstørrelser og har fått et mye bedre søk.


Finn tilstrekkelig kapasitet på forankring i murverk

17.02.2017

Ved innfesting av innredning og bygningsdeler i tegl- og lettklinkervegger, må man være sikker på at forankringen har tilstrekkelig kapasitet.


Lær om byggematerialene i gamle hus

17.02.2017

Få kunnskap og bli inspirert ved valg om å bevare, restaurere eller skifte ut gamle byggevareprodukter i en bygning.


Unngå feil ved ombygging av kjeller til boligrom

17.02.2017

Kjellerrom kan bli kjærkomment ekstra areal i boligen. Men ikke alle kjellere kan brukes. Undersøk om kjelleren egner seg, velg anbefalt løsning og gjør jobben riktig.


Velg tak som isolerer mot støy fra biltrafikk, fly og industri

17.02.2017

For de som skal prosjektere tak i omgivelser med plagsom utendørs støy, fins det nå nye måledata for ulike lydforbedrende løsninger.


Sørg for at ovner, brannmur og skorsteiner fungerer som de skal

17.02.2017

Konsekvensene av feil på skorsteiner og ovner kan bli store. Sjekk de siste rådene i fire anvisninger om ildsteder og skorsteiner som nå er justert.


Anbefalingene om impregnering og trebeskyttelse mot sopp og insekter er oppdatert

17.02.2017

Krav til miljøhensyn, aktuelle produkttyper, og regler for bruk av behandlet tre er blant temaene i den ajourførte anvisningen om trebeskyttelsesmidler.


Sement og betong – få oversikten

01.04.2016

To anvisninger viser egenskaper og bruksområder for forskjellige typer sement og betong.


Presiseringer av reglene for skilter og reklame

01.04.2016

Anvisningen om utforming og plassering av skilter og reklame i bygningsmiljø er ajourført med justeringer om skiltstørrelse og søknadsplikt.


Kunnskap om gamle tak

01.04.2016

Alle som arbeider med bevaring og utbedring av tak på gamle bygninger, får nå en ryddig oversikt over eldre takkonstruksjoner og taktekninger i hver sin anvisning.


Oppdaterte anvisninger om bygningsplater

01.04.2016

Fem anvisninger om bygningsplater er revidert.


Hvordan dimensjonere og plassere mekanisk innfesting av takbelegg

01.04.2016

Rådene om valg, dimensjonering og plassering av mekanisk innfestingssystem for asfalttakbelegg og takfolie er oppgradert.


«TEK-sjekk Energi» oppdatert etter de nye energikravene

04.03.2016

Beregningsprogrammet «TEK-sjekk Energi» med bruksanvisning er oppdatert i henhold til nye energikrav som trådte i kraft 1. januar 2016, med en overgangsperiode på ett år.