Utførelse
471.014 U-verdier. Gulv på grunnen og vegger mot terreng 472.435 Passivhus i tre. Eksempler på detaljer for varmeisolering og tetting 474.511 Fuktsikkerhet. Viktige kontrollpunkter ved prosjektering og utførelse 474.531 Fuktmåling i bygninger. Instrumenter og metoder 474.533 Byggfukt. Uttørking og forebyggende tiltak 501.005 Miljøeffektiv byggproduksjon 501.101 Planlegging og bygging med lite avfall 501.107 Ren, tørr og ryddig byggeprosess 503.415 Værbeskyttelse under bygging 503.434 Byggeplassbelysning 513.131 Utlegging og komprimering av sprengsteinsfylling 514.221 Fuktsikring av konstruksjoner mot grunnen 517.111 Treterrasser på terreng 517.112 Belegg på mindre veger og plasser 517.341 Små skille- og støttemurer 517.342 Store støttemurer 517.551 Skjerming av uteplasser 517.631 Fundamentering av små konstruksjoner 517.651 Carporter og små garasjer 520.024 Naturlig tilslag i betong. Egenskaper og dokumentasjon 520.026 Viktige parametrer for prosjektering og utførelse av bestandige betongkonstruksjoner 520.027 Kvalitetskontroll av fersk betong 520.028 Oppfølging av betongens herdeforløp på byggeplass 520.029 Herdetiltak for betongkonstruksjoner 520.030 Simulering av betongens herdeforløp 520.031 Kvalitetskontroll og dokumentasjon av herdnet betong. Laboratoriemetoder 520.034 Kloridinnhold i betong. Prøveuttak og analysemetoder 520.036 Kvalitetskontroll av herdet betong. Feltmetoder 520.038 Vinterstøping av betong 520.039 Mur- og pussarbeid ved vinterforhold 520.043 Hulltaking i betong og murverk 520.055 Prosjektering og støping av vanntette betongkonstruksjoner 520.061 Armeringskorrosjon 520.063 Alkalireaksjoner i betong. Skademekanisme og regelverk ved nybygging 520.067 Frostnedbrytning av betong og andre porøse byggematerialer 520.222 Bjelker av tre. Dimensjonering 520.226 Stålbjelker for små spenn. Dimensjoneringstabeller 520.233 Søyler av tre. Dimensjonering 520.234 Søyler av armert betong. Dimensjonering 520.235 Søyler av stål. Dimensjoneringstabeller 520.241 Vindforankring og vindavstivning av småhus av tre 520.243 Vindforankring og vindavstivning av lette trebygninger 520.401 Lufttetting av bygninger. Framgangsmåte for å oppnå lavt lekkasjetall 520.406 Fugetetting med elastisk fugemasse 520.415 Beslag mot nedbør 520.706 Sikring mot radon ved nybygging 521.011 Valg av fundamentering og konstruksjoner mot grunnen 521.111 Golv på grunnen med ringmur. Utførelse 521.112 Gulv på grunnen med ringmur. Telesikring og varmeisolering av oppvarmede bygninger 521.203 Fundamentering med ringmur og ventilert kryperom 521.304 Pilarer av betong i telefarlig grunn 521.811 Telesikring av uoppvarmede bygninger og konstruksjoner. Dimensjonering og utførelse 522.111 Betonggolv på grunnen 522.117 Industrigolv av betong på grunnen 522.351 Trebjelkelag. Dimensjonering og utførelse 522.353 Trebjelkelag i bolighus. Bæreevne ved last fra peiser og ovner 522.355 Etasjeskiller med trebjelkelag. Varmeisolering og tetting 522.362 Tilfarergolv i nye og eksisterende bygg 522.511 Lydisolerende etasjeskillere med trebjelkelag i boliger 522.861 Undergolv på trebjelkelag 522.871 Betongdekke understøttet av vegger. Dimensjonering 522.874 Betongdekke understøttet av søyler. Dimensjonering 522.881 Dekker av betong- og lettbetongelementer 523.111 Yttervegger mot terreng. Varmeisolering og tetting 523.127 Betongvegg mot terreng 523.133 Murte yttervegger av lettklinkerblokker mot terreng 523.151 Lysgraver foran kjellervinduer 523.231 Skallmurvegger 523.242 Murte yttervegger av lettklinkerblokker 523.251 Bindingsverk av tre i småhus. Dimensjonering og utførelse 523.252 Bindingsverk av tre i bygninger med stor vegghøyde 523.254 Utfyllende bindingsverk 523.255 Yttervegger av bindingsverk. Varmeisolering og tetting 523.285 Lette sandwichelementer i yttervegger og tak 523.291 Bygninger med laftede vegger 523.611 Betongelementer i fasader 523.701 Innsetting av vindu i vegger av bindingsverk 523.702 Innsetting av vindu i mur- og betongvegger 523.721 Innsetting av ytterdører 523.731 Trinnfritt inngangsparti for småhus av tre. Tekniske løsninger 523.741 Karnapper 524.213 Innervegger med trestendere 524.223 Murte innervegger 524.233 Innervegger med stålstendere 524.305 Skillevegg mellom rekkehusboliger 524.321 Lydisolasjon for massive innervegger 524.325 Lydisolasjon for innervegger av bindingsverk 524.721 Innsetting av innvendige tredører 525.101 Isolerte skrå tretak med lufting mellom vindsperre og undertak 525.102 Isolerte skrå tretak med kombinert undertak og vindsperre 525.106 Skrå tretak med kaldt loft 525.107 Skrå tretak med oppholdsrom på deler av loftet 525.207 Kompakte tak 525.304 Terrasse på etasjeskiller av betong for lett eller moderat trafikk 525.306 Terrasser med beplantning på bærende betongdekker 525.307 Tak for biltrafikk og parkering 525.322 Isolert, kompakt terrasse med trebjelkelag 525.324 Isolert, luftet terrasse med trebjelker 525.777 Takvinduer i skrå, isolerte, luftede tretak 525.779 Takopplett og arker i tretak 525.814 Taksperrer av tre 525.819 I-bjelker av tre i tak. Konstruksjonsdetaljer 525.824 Takåser av tre 525.835 Takstoler av tre for små spenn til framstilling på byggeplass 525.861 Taktro av trebaserte plater eller bord 525.866 Undertak 525.921 Takrenner og nedløp 525.931 Snøfangere 525.933 Sikringsutstyr for arbeid på tak 526.411 Utkraget trebalkong 526.413 Understøttet trebalkong 527.101 Kjølerom 527.201 Badstuer i boliger 527.204 Bad og andre våtrom 532.211 Tretrapper 532.225 Trinnlyd fra lette trapper i boliger 536.112 Rekkverk 541.201 Påstøp og golvpuss på golv 541.304 Legging av myke og halvharde golvbelegg 541.314 Legging av fugefrie plastbelegg på golv 541.411 Keramiske fliser på innvendige gulv 541.412 Naturstein på innvendige golv 541.421 Keramiske fliser på utendørs arealer 541.501 Legging av golvbord 541.505 Legging av parkett 541.805 Golv i bad og andre våtrom 541.806 Sluk og overgang mellom membran og sluk 542.003 Totrinnstetning mot slagregn på fasader. Luftede kledninger og fuger 542.101 Stående trekledning 542.102 Liggende trekledning 542.201 Fasadekledning av metall 542.301 Murt forblending 542.302 Naturstein i fasader. Luftet kledning 542.303 Fasadesystemer med puss på isolasjon 542.401 Betongoverflater. Strukturer og mønstre 542.502 Utvendig kledning med plane plater 542.640 Overflatebehandling av utvendig trevirke 542.645 Kledninger av ubehandlet tre 542.663 Maling av pussede fasader - nye bygninger 542.801 Fuging og tynne overflatebehandlinger på teglfasader 542.813 Fasadepuss. Utførelse 543.101 Innvendig trepanel 543.111 Innbygging av bade- og dusjkar 543.204 Montering av gips-, spon- og trefiberplater på vegger og i himlinger 543.301 Keramiske fliser på innvendige vegger. Materialer, planlegging og underlag 543.505 Våtromsvegger med overflate av vinyl, baderomspanel eller maling 543.506 Våtromsvegger med fliskledning 543.615 Montering av innfelte downlight i himlinger 543.885 Maling av innvendige gipsplater, mur- og betongflater 543.888 Overflatebehandling av innvendige treoverflater 544.101 Tekking med takstein. Materialer, legging og forankring 544.102 Tekking med takskifer 544.103 Tekking med profilerte metallplater 544.105 Tekking med asfalttakshingel 544.106 Taktekking med bord 544.107 Taktekking med treshingel 544.202 Takfolie. Egenskaper og tekking 544.203 Asfalttakbelegg. Egenskaper og tekking 544.204 Tekking med asfalttakbelegg eller takfolie. Detaljløsninger 544.221 Taktekking med tynnplater av metall. Båndtekking og skivetekking 544.803 Torvtak 544.823 Sedumtak 550.401 Opphengssystemer for tekniske installasjoner. Dimensjonering og utførelse 552.112 Elektriske golvvarmeanlegg 552.135 Ildsteder og skorsteiner 553.012 Frostsikring av vannførende installasjoner 570.001 Krav til produktdokumentasjon for omsetning og bruk av byggevarer 571.046 Sponplater. Typer og egenskaper 571.047 Gipsplater. Typer og egenskaper 571.048 Trefiberplater. Typer og egenskaper 571.049 Kryssfinerplater. Typer og egenskaper 571.050 OSB-plater. Typer og egenskaper 571.431 Armeringsprodukter for slakkarmert betong 571.951 Bygningsglass 572.115 Tilslagsmaterialer for betong 572.204 Sement. Typer, egenskaper og bruksområder 572.205 Betong. Typer, egenskaper og bruksområder 572.207 Tilsetningsstoffer for betong 572.231 Gulvavrettingsmasser. Typer, egenskaper og utførelse 573.102 Tettematerialer for fuger. Gruppering og terminologi 573.104 Fugemasser. Egenskaper og materialvalg 573.105 Tettelister. Egenskaper og materialvalg 573.107 Fugeskum av énkomponent polyuretan. Egenskaper og bruk 573.142 Festemidler for å henge opp lette gjenstander i bygningsplater 573.144 Ankerfester i betong 573.146 Forankring i murverk 573.151 Mekaniske treforbindelsesmidler 573.205 Parkett. Typer og egenskaper 573.207 Laminatgolv. Typer og egenskaper 573.250 Maling, beis, olje og lakk. Typer og egenskaper 600.004 Byggforvaltning. Begreper og definisjoner 700.126 Flytting av bygninger - hele eller i store deler 700.127 Flytting av trehus ved demontering 700.610 Bygningslovgivningen ved etablering av selvstendig boenhet i eksisterende boligbygning 700.613 Ombygging av eldre loft til bolig 700.802 Miljøkartlegging og miljøsanering ved riving og ombygging 700.806 Gjennomføring av rivearbeider 720.111 Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner 720.112 Skader på betongkonstruksjoner. Skadesymptomer, tilstandsgrader og utbedringsmåter 720.114 Betongkonstruksjoner i driftsbygninger. Skader og utbedring 720.115 Tilstandsanalyse av utvendig trevirke. Registrering og vurdering 720.116 Tilstandsanalyse av utvendig trevirke. Bildekatalog, symptomliste og typiske skadesteder 720.232 Armeringskorrosjon i betongkonstruksjoner. Utbedring av skader 720.415 Skader i tilknytning til beslag mot nedbør. Årsaker og utbedring 720.605 Hulltaking i vegger og etasjeskillere/dekker 720.612 Oppbygning av konstruksjoner. Kartlegging og undersøkelse 720.712 Treforbindelser i eldre konstruksjoner 721.211 Fuktskader i kryperom. Årsaker og utbedringsmetoder 722.117 Skader på industrigolv av betong. Årsaker og utbedring 722.403 Skader på betongdekker i garasjeanlegg 722.506 Etterisolering av etasjeskillere over kjeller og kryperom 722.512 Forbedring av lydisolasjonen for etasjeskillere av tre i boliger 722.524 Forbedring av lydisolasjonen i tunge etasjeskillere 722.525 Knirk i golv. Årsaker og utbedringsmetoder 722.528 Forbedring av stivhet i trebjelkelag 723.235 Murte fasader. Skader og utbedringsalternativer 723.312 Etterisolering av betongvegger 723.315 Etterforankring av skallmurvegger og murte forblendinger 723.511 Etterisolering av yttervegger av tre 723.531 Kartlegging og forbedring av lydisolasjonen i yttervegger 723.638 Utskifting av vinduer 724.523 Forbedring av lydisolasjonen for innervegger 725.115 Oppfôret tretak på dekke av betong. Utbedring og ombygging 725.116 Utbedring av skader i skrå tretak uten kaldt loft 725.117 Utbedring av skader i skrå tretak med kaldt loft 725.118 Skader i kompakte tak. Årsaker og utbedring 725.121 Skader på terrasser over oppvarmede rom. Årsaker og utbedring 725.403 Etterisolering av tretak 727.113 Ombygging og innredning av kjeller til boligrom 727.121 Fukt i kjellere. Årsaker og utbedring 727.813 Feil og skader i baderom 733.162 Utbedring av eldre trevinduer 733.301 Vedlikehold av vinduer og ytterdører 734.503 Brannteknisk forbedring av gamle trefyllingsdører 740.111 Kondens på kalde overflater. Årsaker og tiltak 740.112 Heksesot. Årsaker, påvisning og tiltak 740.215 Skader på innvendige flislagte gulv. Årsaker og utbedring 741.111 Skader på golv med golvavrettingsmasser. Årsaker og utbedring 741.301 Vedlikehold av parkett- og bordgolv 741.401 Skader på myke og halvharde golvbelegg. Årsaker og utbedringsmetoder 741.402 Skader på parkett- og bordgolv. Årsaker og utbedringsmetoder 742.111 Eldre, utvendig bordkledning. Profiler og utførelse 742.243 Graffiti. Fjerning og forebygging 742.245 Fjerning av maling fra fasader 742.301 Vedlikehold av utvendig trekledning 742.302 Ettersyn av murte og pussede fasader. Generelt 742.303 Ettersyn av murte fasader 742.304 Ettersyn av pussede fasader 742.663 Maling av pussede fasader på eksisterende bygninger 742.864 Fasadepuss. Skader og utbedringsalternativer 743.110 Eldre trepanel. Profiler, utbedring, utskifting 743.113 Eldre lister. Materialer, utbedring og overflatebehandling 744.105 Utbedring og omlegging av overlappstekning 744.201 Tak tekket med takfolie eller asfalttakbelegg. Vedlikehold, utbedring og omtekking 744.202 Skader på profilerte takplater og båndtekning. Årsaker og utbedringsmåter 744.803 Tradisjonelle torvtak 752.130 Demontering og gjenoppbygging av eldre ildsteder 752.410 Skader på skorsteiner. Årsaker og utbedring 753.012 Frostsprenging i vannførende installasjoner. Årsaker og tiltak 753.211 Drift og vedlikehold av sanitærinstallasjoner 770.111 Mørtler for utbedring og reparasjon av eldre murbygninger 770.115 Leire som byggemateriale. Muring, pussing og annen bruk