Takkonstruksjoner og tak med lufting
471.013 U-verdier. Tak 471.031 Egenlaster for bygningsmaterialer, byggevarer og bygningsdeler 471.041 Snølast på tak. Dimensjonerende laster 471.043 Vindlaster på bygninger 471.044 Vindlaster på bygninger. Forenklet beregning av vindkasthastighetstrykk 472.501 Kuldebroverdier. Skrått tretak med kaldt loft og bindingsverksvegg av tre 472.503 Kuldebroverdier. Skrått tretak med kaldt loft og vegg av lettklinkerblokker med isolasjon 472.511 Kuldebroverdier. Isolert skrått tretak og bindingsverksvegg av tre 472.512 Kuldebroverdier. Isolert skrått tretak og bindingsverksvegg av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon 472.514 Kuldebroverdier. Møne i isolerte skrå tretak 472.531 Kuldebroverdier. Kompakt tak på betongdekke og bindingsverksvegg av tre 472.532 Kuldebroverdier. Kompakt tak på betongdekke og bindingsverksvegg av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon 473.101 Energikrav til bygninger. Oversikt 520.243 Vindforankring og vindavstivning av lette trebygninger 520.401 Lufttetting av bygninger. Framgangsmåte for å oppnå lavt lekkasjetall 520.415 Beslag mot nedbør 525.002 Takformer, taktyper og oppbygning 525.101 Isolerte skrå tretak med lufting mellom vindsperre og undertak 525.102 Isolerte skrå tretak med kombinert undertak og vindsperre 525.106 Skrå tretak med kaldt loft 525.106E Pitched wooden roofs with cold lofts 525.107 Skrå tretak med oppholdsrom på deler av loftet 525.324 Isolert, luftet terrasse med trebjelker 525.422 Lydisolasjonsegenskaper for tak 525.779 Takopplett og arker i tretak 525.814 Taksperrer av tre 525.819 I-bjelker av tre i tak. Konstruksjonsdetaljer 525.824 Takåser av tre 525.831 Fabrikkframstilte takstoler 525.835 Takstoler av tre for små spenn til framstilling på byggeplass 525.861 Taktro av tre 525.866 Undertak 525.921 Takrenner og nedløp 525.931 Snøfangere 525.933 Sikringsutstyr for arbeid på tak 544.101 Tekking med takstein. Materialer, legging og forankring 544.102 Tekking med takskifer 544.103 Tekking med profilerte metallplater 544.105 Tekking med asfalttakshingel 544.106 Taktekking med bord 544.107 Taktekking med treshingel 544.202 Takfolie. Egenskaper og tekking 544.203 Asfalttakbelegg. Egenskaper og tekking 544.204 Tekking med asfalttakbelegg eller takfolie. Detaljløsninger 573.121 Materialer til luft- og damptetting 720.415 Skader i tilknytning til beslag mot nedbør. Årsaker og utbedring 725.012 Bærekonstruksjoner av tre for tak i eldre boligbygninger 725.115 Oppfôret tretak på dekke av betong. Utbedring og ombygging 725.116 Utbedring av skader i skrå tretak uten kaldt loft 725.117 Utbedring av skader i skrå tretak med kaldt loft 725.403 Etterisolering av tretak