Maling og gulvbelegg
540.222 Forebygging av statisk elektrisitet 541.002 Golvbelegg for bolig-, kontor- og institusjonsgolv. Egenskaper, krav og bruksområder 541.005 Golvbelegg for industrigolv. Egenskaper, krav og bruksområder 541.210 Plasstøpt terrazzo 541.304 Legging av myke og halvharde golvbelegg 541.314 Legging av fugefrie plastbelegg på golv 541.411 Keramiske fliser på innvendige gulv 541.412 Naturstein på innvendige golv 541.421 Keramiske fliser på utendørs arealer 541.501 Legging av golvbord 541.505 Legging av parkett 541.805 Golv i bad og andre våtrom 541.810 Golv i idrettshaller for flerbruk 542.640 Overflatebehandling av utvendig trevirke 542.661 Overflatebehandling av nye betongfasader 542.663 Maling av pussede fasader - nye bygninger 542.801 Fuging og tynne overflatebehandlinger på teglfasader 542.811 Fasadepuss. Valg av pusstype 542.813 Fasadepuss. Utførelse 543.301 Keramiske fliser på innvendige vegger. Materialer, planlegging og underlag 543.505 Våtromsvegger med overflate av vinyl, baderomspanel eller maling 543.506 Våtromsvegger med fliskledning 543.885 Maling av innvendige gipsplater, mur- og betongflater 543.888 Overflatebehandling av innvendige treoverflater 571.508 Keramiske fliser. Typer og egenskaper 572.221 Pussmørtler. Typer og egenskaper 572.222 Murmørtler. Typer og egenskaper 572.231 Gulvavrettingsmasser. Typer, egenskaper og utførelse 573.205 Parkett. Typer og egenskaper 573.207 Laminatgolv. Typer og egenskaper 573.210 Halvharde golvbelegg. Typer og egenskaper 573.212 Fugefrie plastbelegg. Typer og egenskaper 573.250 Maling, beis, olje og lakk. Typer og egenskaper 741.301 Vedlikehold av parkett- og bordgolv 741.401 Skader på myke og halvharde golvbelegg. Årsaker og utbedringsmetoder 741.402 Skader på parkett- og bordgolv. Årsaker og utbedringsmetoder 742.243 Graffiti. Fjerning og forebygging 742.245 Fjerning av maling fra fasader 742.301 Vedlikehold av utvendig trekledning 742.302 Ettersyn av murte og pussede fasader. Generelt 742.303 Ettersyn av murte fasader 742.304 Ettersyn av pussede fasader 742.641 Utvendig behandling av trehus fra før 1960. Materialbruk og fargesetting 742.642 Utvendig behandling av trehus fra før 1960. Fargeundersøkelse og ny maling 742.663 Maling av pussede fasader på eksisterende bygninger 742.864 Fasadepuss. Skader og utbedringsalternativer