Bygningsvern, restaurering og ombygging
241.211 Arkeologi for byggenæringen 241.212 Samhandling med arkeologer i utbyggingssaker 612.010 Stilarter i arkitekturen fram til etterkrigstiden - hovedtrekk og eksempler 612.011 Stilarter i arkitekturen etter 1945 612.012 Bygningsvern. Definisjoner, kulturminneverdier og råd om bygningspleie 612.015 Bygningsvern. Lover, aktører og støtteordninger 612.052 Eldre måleenheter 612.110 Tilbakeføring av bygningers utseende 614.014 Bygningslovgivning og byggebestemmelser fra første halvdel av 1800-tallet til 1930 614.016 Byggebestemmelser 1924–1996. Krav til utførelse 620.016 Større tiltak i eksisterende bygninger. Planlegging og gjennomføring 622.017 Utbedring og ombygging i boligselskaper 700.126 Flytting av bygninger - hele eller i store deler 700.127 Flytting av trehus ved demontering 700.601 Rehabilitering av gamle bygårder 700.603 Utvidelse og ombygging av småhus 700.610 Bygningslovgivningen ved etablering av selvstendig boenhet i eksisterende boligbygning 700.613 Ombygging av eldre loft til bolig 700.804 Planlegging av rivearbeider 700.806 Gjennomføring av rivearbeider 720.605 Hulltaking i vegger og etasjeskillere/dekker 720.612 Oppbygning av konstruksjoner. Kartlegging og undersøkelse 720.712 Treforbindelser i eldre konstruksjoner 721.112 Eldre bygningsfundamenter og grunnmurer. Utbedring og refundamentering 721.211 Fuktskader i kryperom. Årsaker og utbedringsmetoder 721.305 Bygging på kulturlag i middelalderbyene 722.310 Trebjelkelag i eldre boligbygninger. Metoder og materialer 722.311 Gulv på grunnen og etasjeskillere av stål og betong i eldre boligbygninger. Metoder og materialer 722.506 Etterisolering av etasjeskillere over kjeller og kryperom 722.512 Forbedring av lydisolasjonen for etasjeskillere av tre i boliger 722.524 Forbedring av lydisolasjonen i tunge etasjeskillere 723.105 Boligblokker. Modernisering og utbedring av fasader 723.304 Eldre laftede vegger. Metoder og materialer 723.305 Eldre vegger av reisverk. Metoder og materialer 723.306 Eldre vegger av bindingsverk. Metoder og materialer 723.309 Eldre vegger av stampet jord. Metoder og materialer 723.310 Eldre vegger murt med kubber eller knubber av tre. Metoder og materialer 723.312 Etterisolering av betongvegger 723.314 Etterisolering av murvegger 723.511 Etterisolering av yttervegger av tre 723.531 Kartlegging og forbedring av lydisolasjonen i yttervegger 724.523 Forbedring av lydisolasjonen for innervegger 725.403 Etterisolering av tretak 727.304 Forbedring av lydforhold i undervisningslokaler, barnehager og lokaler for skolefritidsordning 733.109 Forbedring av lydisolasjonen til eksisterende vinduer 740.219 Rengjøring av overflater og gjenstander i verneverdige bygninger 742.240 Tilsmussing av fasader 742.241 Fasaderengjøring 742.641 Utvendig behandling av trehus fra før 1960. Materialbruk og fargesetting 742.642 Utvendig behandling av trehus fra før 1960. Fargeundersøkelse og ny maling 770.006 Eldre byggevarer. Trelast, trevarer, kledningsplater, rullprodukter og belegg 770.007 Eldre byggevarer. Sement, betong, betongprodukter, mørtler, naturstein og keramiske produkter 770.008 Eldre byggevarer. Varmeisolasjonsprodukter, metallvarer og glass 773.340 Asbest i bygninger. Forekomst og påvisning 773.341 Asbestsanering