Bad og våtrom
Riktig utførelse av fuktsikre baderom og andre våtrom
361.215 Sanitærutstyr og plassbehov 361.216 Baderom, toalettrom og vaskerom i boliger 379.201 Toaletter for ansatte og publikum 520.130 Bruk av prefabrikkerte våtromsmoduler. Prosjekteringshensyn 527.201 Badstuer i boliger 527.204 Bad og andre våtrom 527.245 Rom med høy fuktbelastning 541.805 Golv i bad og andre våtrom 541.806 Sluk og overgang mellom membran og sluk 543.111 Innbygging av bade- og dusjkar 543.505 Våtromsvegger med overflate av vinyl, baderomspanel eller maling 543.506 Våtromsvegger med fliskledning 553.008 Avløpsinstallasjoner. Rørtyper og føringsveier 553.012 Frostsikring av vannførende installasjoner 553.117 Rør-i-rør-systemer for vannforsyning 553.119 Åpne rørinstallasjoner for vannforsyning i boliger 553.121 Elektrisk oppvarmede varmtvannsberedere 553.131 Tappearmaturer. Typer og egenskaper 553.135 Lekkasjestoppere 553.163 Energieffektive og vannbesparende sanitærinstallasjoner 553.181 Støy fra vannrør i bygninger 553.182 Støy fra avløpsinstallasjoner 553.185 Trykkstøt i sanitærinstallsjoner 553.456 Alternative klosettanlegg 573.121 Materialer til luft- og damptetting 614.018 Eldre lover, forskrifter og anbefalinger for bad og andre våtrom 700.115 Vannskader i bygninger. Tiltak og utbedring 700.218 Renhold i boliger. Tilrettelegging og metoder 727.602 Planlegging av nye våtrom i boliger 727.813 Feil og skader i baderom 727.815 Tilstandsanalyse av våtrom. Tilstandsregistrering på nivå 2 og 3 727.817 Tilstandsanalyse av våtrom. Tilstandsregistrering nivå 1 727.826 Utbedring og ombygging av baderom i boliger 753.012 Frostsprenging i vannførende installasjoner. Årsaker og tiltak 753.141 Korrosjon på sanitærinstallasjoner av kobber og messing 753.143 Korrosjon på avløpsrør av støpejern 753.425 Reparasjon og utbedring av avløpsrør i bygninger