Betong
471.031 Egenlaster for bygningsmaterialer, byggevarer og bygningsdeler 471.451 U-verdier. Vegger over terreng – betong 472.261 Kuldebroverdier. Betongvegg mot terreng, golv på grunnen 472.362 Kuldebroverdier. Betongvegg, bindingsverksvegg av tre, trebjelkelag 472.365 Kuldebroverdier. Betongvegg, bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon, betongdekke 472.367 Kuldebroverdier. Betongvegg, bindingsverksvegg av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon, trebjelkelag 472.763 Kuldebroverdier. Hjørne mellom betongvegger med kontinuerlig utvendig isolasjon 472.861 Kuldebroverdier. Vindu i betongvegg 472.931 Kuldebroverdier. Søyle av betong og dekke av betong 473.101 Energikrav til bygninger. Oversikt 520.024 Naturlig tilslag i betong. Egenskaper og dokumentasjon 520.026 Viktige parametrer for prosjektering og utførelse av bestandige betongkonstruksjoner 520.027 Kvalitetskontroll av fersk betong 520.028 Oppfølging av betongens herdeforløp på byggeplass 520.029 Herdetiltak for betongkonstruksjoner 520.030 Simulering av betongens herdeforløp 520.031 Kvalitetskontroll og dokumentasjon av herdnet betong. Laboratoriemetoder 520.032 Strukturanalyse av betong. Dokumentasjon av kvalitet og tilstand 520.033 Bestemmelse av betongkonstruksjoners trykkfasthet. Uttak og prøving av sylindre 520.034 Kloridinnhold i betong. Prøveuttak og analysemetoder 520.036 Kvalitetskontroll av herdet betong. Feltmetoder 520.038 Vinterstøping av betong 520.043 Hulltaking i betong og murverk 520.055 Prosjektering og støping av vanntette betongkonstruksjoner 520.061 Armeringskorrosjon 520.063 Alkalireaksjoner i betong. Skademekanisme og regelverk ved nybygging 520.067 Frostnedbrytning av betong og andre porøse byggematerialer 520.120 Planlegging av betongelementbygg 520.234 Søyler av armert betong. Dimensjonering 520.401 Lufttetting av bygninger. Framgangsmåte for å oppnå lavt lekkasjetall 521.011 Valg av fundamentering og konstruksjoner mot grunnen 521.111 Golv på grunnen med ringmur. Utførelse 521.203 Fundamentering med ringmur og ventilert kryperom 521.304 Pilarer av betong i telefarlig grunn 522.111 Betonggolv på grunnen 522.117 Industrigolv av betong på grunnen 522.513 Lydisolerende, tunge etasjeskillere 522.514 Lydisolerende, tunge etasjeskillere. Konstruksjonseksempler 522.515 Lydisolerende golv og golvbelegg 522.871 Betongdekke understøttet av vegger. Dimensjonering 522.874 Betongdekke understøttet av søyler. Dimensjonering 522.881 Dekker av betong- og lettbetongelementer 523.111 Yttervegger mot terreng. Varmeisolering og tetting 523.127 Betongvegg mot terreng 523.611 Betongelementer i fasader 523.621 Fuger i fasader av betongelementer 524.305 Skillevegg mellom rekkehusboliger 524.321 Lydisolasjon for massive innervegger 525.307 Tak for biltrafikk og parkering 532.212 Trapper av betong og naturstein 541.201 Påstøp og golvpuss på golv 541.210 Plasstøpt terrazzo 542.401 Betongoverflater. Strukturer og mønstre 542.661 Overflatebehandling av nye betongfasader 571.431 Armeringsprodukter for slakkarmert betong 572.108 Steinmaterialer. Sand, grus og pukk 572.111 Resirkulert tilslag av tegl og betong 572.115 Tilslagsmaterialer for betong 572.204 Sement. Typer, egenskaper og bruksområder 572.205 Betong. Typer, egenskaper og bruksområder 572.207 Tilsetningsstoffer for betong 573.144 Ankerfester i betong 720.111 Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner 720.112 Skader på betongkonstruksjoner. Skadesymptomer, tilstandsgrader og utbedringsmåter 720.114 Betongkonstruksjoner i driftsbygninger. Skader og utbedring 720.232 Armeringskorrosjon i betongkonstruksjoner. Utbedring av skader 722.117 Skader på industrigolv av betong. Årsaker og utbedring 722.403 Skader på betongdekker i garasjeanlegg 722.524 Forbedring av lydisolasjonen i tunge etasjeskillere 723.312 Etterisolering av betongvegger 727.113 Ombygging og innredning av kjeller til boligrom