Inneklima og fuktskader
220.330 Astma, allergi og inneklima 379.243 Tilrettelegging for rasjonelt renhold 421.132 Fukt i bygninger. Teorigrunnlag 421.501 Termisk inneklima. Betingelser, tilrettelegging og målinger 421.505 Godt inneklima i yrkesbygninger 421.510 Godt inneklima i nye boliger 421.522 Emisjoner fra byggevarer. Anbefalte grenseverdier 421.523 Emisjoner fra byggevarer. Måling i laboratorium og resultater 421.630 Statisk elektrisitet. Årsaker og konsekvenser 470.113 Helse- og miljøskadelige stoffer i nye byggevarer. Hvilke stoffer bør unngås og hvordan? 471.111 Beregningsmetode for å unngå kondens eller muggvekst på innvendige overflater 474.511 Vurdering av fuktsikkerhet. Kontrollpunkter 474.531 Fuktmåling i bygninger. Instrumenter og metoder 474.533 Byggfukt. Uttørking og forebyggende tiltak 520.706 Sikring mot radon ved nybygging 521.203 Fundamentering med ringmur og ventilert kryperom 527.245 Rom med høy fuktbelastning 540.222 Forebygging av statisk elektrisitet 552.311 Inneklima og ventilasjon i skoler 552.312 Ventilasjon og inneklima i barnehager 570.111 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved bruk av bygningsmaterialer 573.121 Materialer til luft- og damptetting 573.430 Materialdata for vanndamptransport 700.100 Inneklima i eksisterende boliger. Problemer og tiltak 700.105 Inneklimaproblemer i yrkesbygninger 700.117 Undersøkelse av fuktskader i bygninger 700.119 Fukt i bygninger. Uttørking 701.401 Muggsopp i bygninger. Forekomst og konsekvenser for inneklimaet 701.706 Tiltak mot radon i eksisterende bygninger 720.081 Insektskader. Angrepsformer og bekjempelse 720.082 Råte- og fargeskadesopp. Skadetyper og utbedring 720.085 Ekte hussopp. Bekjempelse og utbedring av skader 721.211 Fuktskader i kryperom. Årsaker og utbedringsmetoder 727.121 Fukt i kjellere. Årsaker og utbedring 740.111 Kondens på kalde overflater. Årsaker og tiltak 740.112 Heksesot. Årsaker, påvisning og tiltak