Mur og murpuss
471.014 U-verdier. Gulv på grunnen og vegger mot terreng 471.031 Egenlaster for bygningsmaterialer, byggevarer og bygningsdeler 471.463 U-verdier. Vegger over terreng, murt av lettklinkerblokker med isolasjon 471.464 U-verdier. Vegger over terreng, murt av lettklinkerblokker 471.471 U-verdier. Vegger over terreng av murte porebetongblokker 471.481 U-verdier. Vegger over terreng – skallmur med vanger av tegl 472.274 Kuldebroverdier. Vegg mot terreng, murt av lettklinkerblokker med isolasjon og golv på grunnen 472.371 Kuldebroverdier. Vegg av lettklinkerblokker med isolasjon, dekke av lettklinkerbetong 472.375 Kuldebroverdier. Vegg av lettklinkerblokker med isolasjon, bindingsverksvegg av tre, dekke av lettklinkerbetong 472.376 Kuldebroverdier. Vegg av lettklinkerblokker med isolasjon, bindingsverksvegg av tre, trebjelkelag 472.503 Kuldebroverdier. Skrått tretak med kaldt loft og vegg av lettklinkerblokker med isolasjon 472.871 Kuldebroverdier. Vindu i vegg av lettklinkerblokker med isolasjon 472.911 Kuldebroverdier. Skorstein av lettklinkerbetongelementer og isolert trebjelkelag 473.101 Energikrav til bygninger. Oversikt 520.039 Mur- og pussarbeid ved vinterforhold 520.401 Lufttetting av bygninger. Framgangsmåte for å oppnå lavt lekkasjetall 520.406 Fugetetting med elastisk fugemasse 520.415 Beslag mot nedbør 521.011 Valg av fundamentering og konstruksjoner mot grunnen 521.111 Golv på grunnen med ringmur. Utførelse 521.203 Fundamentering med ringmur og ventilert kryperom 523.111 Yttervegger mot terreng. Varmeisolering og tetting 523.133 Murte yttervegger av lettklinkerblokker mot terreng 523.221 Murte teglvegger. Forband, byggemål og modulprosjektering 523.231 Skallmurvegg med vanger av murstein og murblokker 523.242 Murte yttervegger av lettklinkerblokker 524.223 Murte innervegger 524.305 Skillevegg mellom rekkehusboliger 532.212 Trapper av betong og naturstein 541.201 Påstøp og golvpuss på golv 541.411 Keramiske fliser på innvendige gulv 541.412 Naturstein på innvendige golv 541.421 Keramiske fliser på utendørs arealer 542.003 Totrinnstetning mot slagregn på fasader. Luftede kledninger og fuger 542.301 Murt forblending 542.302 Naturstein i fasader. Luftet kledning 542.303 Fasadesystemer med puss på isolasjon 542.663 Maling av pussede fasader - nye bygninger 542.801 Fuging og tynne overflatebehandlinger på teglfasader 542.811 Fasadepuss. Valg av pusstype 542.813 Fasadepuss. Utførelse 543.301 Keramiske fliser på innvendige vegger. Materialer, planlegging og underlag 543.506 Våtromsvegger med fliskledning 571.104 Norsk naturstein. Bergarter, produksjon og steintyper 571.105 Naturstein. Egenskaper, produkter og bruksområder 571.106 Naturstein. Dokumentasjon og kravspesifikasjon for ulike bruksområder 571.201 Murverk. Materialer, typer og egenskaper 571.508 Keramiske fliser. Typer og egenskaper 572.204 Sement. Typer, egenskaper og bruksområder 572.221 Pussmørtler. Typer og egenskaper 572.222 Murmørtler. Typer og egenskaper 572.231 Gulvavrettingsmasser. Typer, egenskaper og utførelse 573.114 Lim, fugemasser og fugeprofiler til keramiske fliser 573.146 Forankring i murverk 720.415 Skader i tilknytning til beslag mot nedbør. Årsaker og utbedring 723.235 Murte fasader. Skader og utbedringsalternativer 723.308 Eldre yttervegger av mur og betong. Metoder og materialer 723.314 Etterisolering av murvegger 723.315 Etterforankring av skallmurvegger og murte forblendinger 723.321 Sulfatskader i murverk av lettklinkerblokker. Påvisning og utbedring 723.321E Sulphate damage in lightweight aggregate (LWA) block walls. Identification and repair 740.215 Skader på innvendige flislagte gulv. Årsaker og utbedring 741.111 Skader på golv med golvavrettingsmasser. Årsaker og utbedring 742.240 Tilsmussing av fasader 742.241 Fasaderengjøring 742.302 Ettersyn av murte og pussede fasader. Generelt 742.303 Ettersyn av murte fasader 742.304 Ettersyn av pussede fasader 742.663 Maling av pussede fasader på eksisterende bygninger 742.864 Fasadepuss. Skader og utbedringsalternativer 770.111 Mørtler for utbedring og reparasjon av eldre murbygninger 770.115 Leire som byggemateriale. Muring, pussing og annen bruk