Fundamentering, byggegrunn, grunnforhold, grunnarbeid
241.211 Arkeologi for byggenæringen 241.212 Samhandling med arkeologer i utbyggingssaker 311.015 Vann i by - håndtering av overvann i bebygde områder 471.014 U-verdier. Gulv på grunnen og vegger mot terreng 472.101 Kuldebroverdier. Isolert ringmur med betong, bindingsverk av tre og betonggolv på grunnen 472.261 Kuldebroverdier. Betongvegg mot terreng, golv på grunnen 472.274 Kuldebroverdier. Vegg mot terreng, murt av lettklinkerblokker med isolasjon og golv på grunnen 473.101 Energikrav til bygninger. Oversikt 511.101 Byggegrunn og terreng 511.204 Enkle grunnundersøkelser for bygging av småhus 513.131 Utlegging og komprimering av sprengsteinsfylling 513.710 Sikring av eksisterende vegetasjon på byggeplasser 514.114 Løsning for lokal håndtering av overvann i bebygde områder 514.221 Utvendig fuktsikring av bygninger 517.631 Fundamentering av små konstruksjoner 520.024 Naturlig tilslag i betong. Egenskaper og dokumentasjon 520.027 Kvalitetskontroll av fersk betong 520.415 Beslag mot nedbør 520.706 Sikring mot radon ved nybygging 521.011 Valg av fundamentering og konstruksjoner mot grunnen 521.111 Golv på grunnen med ringmur. Utførelse 521.112 Gulv på grunnen med ringmur. Telesikring og varmeisolering av oppvarmede bygninger 521.203 Fundamentering med ringmur og ventilert kryperom 521.304 Pilarer av betong i telefarlig grunn 521.811 Telesikring av uoppvarmede bygninger og konstruksjoner. Dimensjonering og utførelse 522.111 Betonggolv på grunnen 522.117 Industrigolv av betong på grunnen 572.108 Steinmaterialer. Sand, grus og pukk 572.111 Resirkulert tilslag av tegl og betong 573.121 Materialer til luft- og damptetting 614.022 Eldre lover, forskrifter og anbefalinger for fundament, grunnmur og drenering 700.125 Skader på bygninger fra rystelser. Forebygging 701.706 Tiltak mot radon i eksisterende bygninger 711.401 Grunnforhold. Skader på småhus 720.415 Skader i tilknytning til beslag mot nedbør. Årsaker og utbedring 721.111 Eldre bygningsfundamenter og grunnmurer. Metoder og materialer 721.112 Eldre bygningsfundamenter og grunnmurer. Utbedring og refundamentering 721.211 Fuktskader i kryperom. Årsaker og utbedringsmetoder 721.305 Bygging på kulturlag i middelalderbyene 727.113 Ombygging og innredning av kjeller til boligrom 727.115 Senking av golv i eksisterende kjeller og kryperom 727.121 Fukt i kjellere. Årsaker og utbedring