Boliger - planløsning og utforming
220.130 Prinsipper og metoder for belysning 220.335 Dimensjonering for rullestol 220.340 Bogrupper for personer med demens 312.130 Parkeringsplasser og garasjeanlegg 320.100 Menneskers rekkevidde og plassbehov 330.009 Boliger og boligbygninger. Definisjoner 330.033 Utforming av arealer mellom veg og inngang på småhustomter 330.112 Utforming av flerleilighetsbygninger 330.114 Små boliger 330.116 Utforming av hybler med fellesarealer 330.118 Boliger med fleksibilitet, fellesskapsløsninger og servicetilbud 330.170 Planlegging av boliger for vanskeligstilte 330.172 Utforming av asylmottak 330.205 Krav til brukbarhet, tilgjengelighet og sikkerhet i boligbygninger 331.130 Frittliggende hytter 331.133 Frittliggende hytter. Eksempler 360.301 Belysning i boligen 361.105 Stue i boliger 361.121 Soverom i boliger 361.215 Sanitærutstyr og plassbehov 361.216 Baderom, toalettrom og vaskerom i boliger 361.411 Kjøkken i boliger 361.501 Utforming av balkonger og terrasser i boliger 363.110 Kommunikasjonsvei og entre i boligbygninger 366.101 Bod og oppbevaringsplass i boliger 379.243 Tilrettelegging for rasjonelt renhold 421.510 Godt inneklima i nye boliger 421.626 Beregning av gjennomsnittlig dagslysfaktor og glassareal 523.731 Trinnfritt inngangsparti for småhus av tre. Tekniske løsninger 527.201 Badstuer i boliger 532.225 Trinnlyd fra lette trapper i boliger 550.365 Boligsprinkleranlegg 552.301 Ventilasjon av boliger. Prinsipper 552.303 Balansert ventilasjon i småhus 552.305 Balansert ventilasjon av leiligheter 620.012 Forbedring av uteområder i bygårder og blokkbebyggelse 700.100 Inneklima i eksisterende boliger. Problemer og tiltak 700.218 Renhold i boliger. Tilrettelegging og metoder 700.615 Boligtilpasning for eldre og funksjonshemmede. Tilstandsvurdering 726.605 Balkonger. Utbedring, utvidelse og utskifting 727.113 Ombygging og innredning av kjeller til boligrom 727.602 Planlegging av nye våtrom i boliger 751.301 Planlegging av ny heis i eksisterende boligbygning 752.215 Balansert ventilasjon i boliger. Drift og vedlikehold 752.601 Forbedring av ventilasjon i boliger