Vann og avløp, sanitær
311.015 Vann i by - håndtering av overvann i bebygde områder 361.215 Sanitærutstyr og plassbehov 361.216 Baderom, toalettrom og vaskerom i boliger 379.243 Tilrettelegging for rasjonelt renhold 421.431 Lydisolering av gjennomføringer 514.114 Løsning for lokal håndtering av overvann i bebygde områder 514.221 Utvendig fuktsikring av bygninger 515.162 Drikkevannsbrønner 515.165 Enkle renseanlegg for forbruksvann 515.235 Enkle vannforsyningsanlegg for fritidsboliger 515.465 Økologisk håndtering av spillvann ved kildeseparering 515.505 Fjernvarme i boligområder 527.201 Badstuer i boliger 527.204 Bad og andre våtrom 541.805 Golv i bad og andre våtrom 541.806 Sluk og overgang mellom membran og sluk 543.111 Innbygging av bade- og dusjkar 543.505 Våtromsvegger med overflate av vinyl, baderomspanel eller maling 543.506 Våtromsvegger med fliskledning 550.401 Opphengssystemer for tekniske installasjoner. Dimensjonering og utførelse 552.109 Varmtvannssentraler og varmeanlegg 552.111 Vannbåret golvvarme 552.122 Vannbåret lavtemperatur golvvarmeanlegg med stor energifleksibilitet 552.124 Vannbåret lavtemperatur golvvarme i lette flytende golv 552.455 Vannbaserte solfangere. Funksjon og energiutbytte 553.004 Dimensjonering av avløpsrør 553.008 Avløpsinstallasjoner. Rørtyper og føringsveier 553.012 Frostsikring av vannførende installasjoner 553.116 Dimensjonering av rør for tappevann i bygninger 553.117 Rør-i-rør-systemer for vannforsyning 553.119 Åpne rørinstallasjoner for vannforsyning i boliger 553.121 Elektrisk oppvarmede varmtvannsberedere 553.131 Tappearmaturer. Typer og egenskaper 553.135 Lekkasjestoppere 553.163 Energieffektive og vannbesparende sanitærinstallasjoner 553.181 Støy fra vannrør i bygninger 553.182 Støy fra avløpsinstallasjoner 553.185 Trykkstøt i sanitærinstallsjoner 553.456 Alternative klosettanlegg 614.018 Eldre lover, forskrifter og anbefalinger for bad og andre våtrom 614.022 Eldre lover, forskrifter og anbefalinger for fundament, grunnmur og drenering 700.330 Levetider for sanitærinstallasjoner i boliger 727.602 Planlegging av nye våtrom i boliger 727.813 Feil og skader i baderom 727.815 Tilstandsanalyse av våtrom. Tilstandsregistrering på nivå 2 og 3 727.817 Tilstandsanalyse av våtrom. Tilstandsregistrering nivå 1 727.826 Utbedring og ombygging av baderom i boliger 752.207 Drift og vedlikehold av varmtvannssentraler, distribusjonsnett og varmeanlegg 753.012 Frostsprenging i vannførende installasjoner. Årsaker og tiltak 753.141 Korrosjon på sanitærinstallasjoner av kobber og messing 753.143 Korrosjon på avløpsrør av støpejern 753.211 Drift og vedlikehold av sanitærinstallasjoner 753.425 Reparasjon og utbedring av avløpsrør i bygninger