Dører og vinduer
421.626 Beregning av gjennomsnittlig dagslysfaktor og glassareal 472.801 Kuldebroverdier. Vindu i bindingsverksvegg av tre 472.861 Kuldebroverdier. Vindu i betongvegg 472.871 Kuldebroverdier. Vindu i vegg av lettklinkerblokker med isolasjon 520.415 Beslag mot nedbør 523.151 Lysgraver foran kjellervinduer 523.701 Innsetting av vindu i vegger av bindingsverk 523.702 Innsetting av vindu i mur- og betongvegger 523.721 Innsetting av ytterdører 523.741 Karnapper 524.721 Innsetting av innvendige tredører 525.775 Overlyselementer på kompakte tak 525.777 Takvinduer i skrå, isolerte, luftede tretak 527.231 Glassgårder i store bygg. Temperatur- og energiforhold 533.102 Vinduer. Typer og funksjoner 533.109 Lydisolerende egenskaper for vinduer 533.132 Vinduer av tre 533.151 Vinduer av aluminium 533.153 Vinduer av PVC 533.163 Solskjerming. Typer og hensyn ved valg 533.202 Ytterdører av tre 533.242 Vindusdører. Typer og egenskaper 533.262 Innbruddssikring av dører og vinduer i boliger 534.141 Lydisolasjonsegenskaper til dører 571.951 Bygningsglass 571.953 Isolerruter. Typer og konstruksjoner 571.954 Isolerruter. Lys- og varmetekniske egenskaper 571.956 Sikkerhetsruter 571.957 Vinduer og glassvegger med brannmotstand 573.105 Tettelister. Egenskaper og materialvalg 573.107 Fugeskum av énkomponent polyuretan. Egenskaper og bruk 573.121 Materialer til luft- og damptetting 720.415 Skader i tilknytning til beslag mot nedbør. Årsaker og utbedring 723.638 Utskifting av vinduer 726.608 Innglassingssystemer for balkong 733.109 Forbedring av lydisolasjonen til eksisterende vinduer 733.161 Eldre vinduer. Vindusformer og materialer 733.162 Utbedring av eldre trevinduer 733.301 Vedlikehold av vinduer og ytterdører 734.503 Brannteknisk forbedring av gamle trefyllingsdører