Trekonstruksjoner
471.011 U-verdier. Etasjeskillere 471.031 Egenlaster for bygningsmaterialer, byggevarer og bygningsdeler 471.041 Snølast på tak. Dimensjonerende laster 471.043 Vindlaster på bygninger 471.044 Vindlaster på bygninger. Forenklet beregning av vindkasthastighetstrykk 472.301 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre og trebjelkelag 472.304 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre og dekke av betong 472.306 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre og dekke av lettklinker 472.307 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre og dekke av porebetong 472.308 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre og hulldekke av betong 472.321 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon og trebjelkelag 472.329 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon og hulldekke av betong 472.362 Kuldebroverdier. Betongvegg, bindingsverksvegg av tre, trebjelkelag 472.365 Kuldebroverdier. Betongvegg, bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon, betongdekke 472.367 Kuldebroverdier. Betongvegg, bindingsverksvegg av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon, trebjelkelag 472.375 Kuldebroverdier. Vegg av lettklinkerblokker med isolasjon, bindingsverksvegg av tre, dekke av lettklinkerbetong 472.376 Kuldebroverdier. Vegg av lettklinkerblokker med isolasjon, bindingsverksvegg av tre, trebjelkelag 472.435 Passivhus i tre. Eksempler på detaljer for varmeisolering og tetting 472.501 Kuldebroverdier. Skrått tretak med kaldt loft og bindingsverksvegg av tre 472.511 Kuldebroverdier. Isolert skrått tretak og bindingsverksvegg av tre 472.512 Kuldebroverdier. Isolert skrått tretak og bindingsverksvegg av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon 472.531 Kuldebroverdier. Kompakt tak på betongdekke og bindingsverksvegg av tre 472.532 Kuldebroverdier. Kompakt tak på betongdekke og bindingsverksvegg av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon 472.701 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre og søyle av stål 472.711 Kuldebroverdier. Hjørne mellom bindingsverksvegger av tre 472.721 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon og søyle av stål 472.723 Kuldebroverdier. Hjørne mellom bindingsverksvegger av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon 472.801 Kuldebroverdier. Vindu i bindingsverksvegg av tre 473.101 Energikrav til bygninger. Oversikt 517.111 Treterrasser på terreng 520.205 Massive treelementer. Typer og bruksområder 520.222 Bjelker av tre. Dimensjonering 520.233 Søyler av tre. Dimensjonering 520.238 Skivekonstruksjoner av tre 520.243 Vindforankring og vindavstivning av lette trebygninger 520.322 Brannmotstand for vegger 520.401 Lufttetting av bygninger. Framgangsmåte for å oppnå lavt lekkasjetall 522.351 Trebjelkelag. Dimensjonering og utførelse 522.353 Trebjelkelag i bolighus. Bæreevne ved last fra peiser og ovner 522.355 Etasjeskiller med trebjelkelag. Varmeisolering og tetting 522.362 Tilfarergolv i nye og eksisterende bygg 522.861 Undergolv på trebjelkelag 522.891 Etasjeskillere i massivtre 523.251 Bindingsverk av tre i småhus. Dimensjonering og utførelse 523.252 Bindingsverk av tre i bygninger med stor vegghøyde 523.254 Utfyllende bindingsverk 523.255 Bindingsverk av tre. Varmeisolering og tetting 523.291 Bygninger med laftede vegger 523.422 Lydisolerende egenskaper for yttervegger 523.731 Trinnfritt inngangsparti for småhus av tre. Tekniske løsninger 524.213 Innervegger med trestendere 524.305 Skillevegg mellom rekkehusboliger 524.325 Lydisolasjon for innervegger av bindingsverk 525.101 Isolerte skrå tretak med lufting mellom vindsperre og undertak 525.102 Isolerte skrå tretak med kombinert undertak og vindsperre 525.106 Skrå tretak med kaldt loft 525.106E Pitched wooden roofs with cold lofts 525.107 Skrå tretak med oppholdsrom på deler av loftet 525.322 Isolert, kompakt terrasse med trebjelkelag 525.324 Isolert, luftet terrasse med trebjelker 525.779 Takopplett og arker i tretak 525.814 Taksperrer av tre 525.819 I-bjelker av tre i tak. Konstruksjonsdetaljer 525.824 Takåser av tre 525.831 Fabrikkframstilte takstoler 525.835 Takstoler av tre for små spenn til framstilling på byggeplass 525.861 Taktro av tre 525.866 Undertak 526.411 Utkraget trebalkong 526.413 Understøttet trebalkong 532.211 Tretrapper 571.523 Trevirke. Treslag og materialegenskaper 571.524 Trelast.Typer og egenskaper 573.151 Mekaniske treforbindelsesmidler 720.712 Treforbindelser i eldre konstruksjoner 722.310 Trebjelkelag i eldre boligbygninger. Metoder og materialer 722.506 Etterisolering av etasjeskillere over kjeller og kryperom 722.512 Forbedring av lydisolasjonen for etasjeskillere av tre i boliger 722.525 Knirk i golv. Årsaker og utbedringsmetoder 722.528 Forbedring av stivhet i trebjelkelag 723.304 Eldre laftede vegger. Metoder og materialer 723.305 Eldre vegger av reisverk. Metoder og materialer 723.306 Eldre vegger av bindingsverk. Metoder og materialer 723.511 Etterisolering av yttervegger av tre 723.531 Kartlegging og forbedring av lydisolasjonen i yttervegger 725.403 Etterisolering av tretak