Passivhus
451.021 Klimadata for termisk dimensjonering og frostsikring 471.011 U-verdier. Etasjeskillere 471.013 U-verdier. Tak 521.111 Golv på grunnen med ringmur. Utførelse 522.355 Etasjeskiller med trebjelkelag. Varmeisolering og tetting 523.242 Murte yttervegger av lettklinkerblokker 523.255 Yttervegger av bindingsverk. Varmeisolering og tetting 523.701 Innsetting av vindu i vegger av bindingsverk 523.702 Innsetting av vindu i mur- og betongvegger 552.403 Varmepumper i bygninger. Funksjonsbeskrivelse 552.455 Vannbaserte solfangere. Funksjon og energiutbytte 471.014 U-verdier. Gulv på grunnen og vegger mot terreng 472.435 Passivhus i tre. Eksempler på detaljer for varmeisolering og tetting 471.231 U-verdier for vegger over terreng. Grunnlag for beregninger 471.401 U-verdier. Vegger over terreng med bindingsverk av tre med gjennomgående stendere 471.411 U-verdier. Vegger over terreng med bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon 471.463 U-verdier. Vegger over terreng, murt av lettklinkerblokker med isolasjon 472.051 Kuldebroverdier for tilslutninger mellom bygningsdeler. Grunnlag for beregninger 472.101 Kuldebroverdier. Isolert ringmur med betong, bindingsverk av tre og betonggolv på grunnen 472.304 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre og dekke av betong 472.306 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre og dekke av lettklinker 472.307 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre og dekke av porebetong 472.326 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon og dekke av betong 472.301 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre og trebjelkelag 472.321 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon og trebjelkelag 472.308 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre og hulldekke av betong 472.329 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon og hulldekke av betong 472.701 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre og søyle av stål 472.514 Kuldebroverdier. Møne i isolerte skrå tretak 472.721 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon og søyle av stål 472.371 Kuldebroverdier. Vegg av lettklinkerblokker med isolasjon, dekke av lettklinkerbetong 472.375 Kuldebroverdier. Vegg av lettklinkerblokker med isolasjon, bindingsverksvegg av tre, dekke av lettklinkerbetong 472.376 Kuldebroverdier. Vegg av lettklinkerblokker med isolasjon, bindingsverksvegg av tre, trebjelkelag 472.261 Kuldebroverdier. Betongvegg mot terreng, golv på grunnen 472.274 Kuldebroverdier. Vegg mot terreng, murt av lettklinkerblokker med isolasjon og golv på grunnen 472.362 Kuldebroverdier. Betongvegg, bindingsverksvegg av tre, trebjelkelag 472.367 Kuldebroverdier. Betongvegg, bindingsverksvegg av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon, trebjelkelag 472.511 Kuldebroverdier. Isolert skrått tretak og bindingsverksvegg av tre 472.512 Kuldebroverdier. Isolert skrått tretak og bindingsverksvegg av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon 472.531 Kuldebroverdier. Kompakt tak på betongdekke og bindingsverksvegg av tre 472.532 Kuldebroverdier. Kompakt tak på betongdekke og bindingsverksvegg av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon 472.711 Kuldebroverdier. Hjørne mellom bindingsverksvegger av tre 472.723 Kuldebroverdier. Hjørne mellom bindingsverksvegger av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon 472.763 Kuldebroverdier. Hjørne mellom betongvegger med kontinuerlig utvendig isolasjon 471.403 U-verdier. Vegger over terreng – bindingsverk av I-profiler av tre 471.404 U-verdier. Vegger over terreng – dobbelt bindingsverk av tre med kontinuerlig isolasjon imellom 471.421 U-verdier. Vegger over terreng – massivtre 471.431 U-verdier. Vegger over terreng – laftet tre 471.441 U-verdier. Vegger over terreng – bindingsverk av stålprofiler 471.442 U-verdier. Vegger over terreng – bindingsverk av stålprofiler med kontinuerlig utvendig isolasjon 471.451 U-verdier. Vegger over terreng – betong 472.365 Kuldebroverdier. Betongvegg, bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon, betongdekke 472.911 Kuldebroverdier. Skorstein av lettklinkerbetongelementer og isolert trebjelkelag 472.931 Kuldebroverdier. Søyle av betong og dekke av betong 473.010 Generelt om passivhus. Valg og konsekvenser 473.015 Dokumentasjon av passivhus og lavenergibygninger i henhold til NS 3700 og NS 3701 520.401 Lufttetting av bygninger. Framgangsmåte for å oppnå lavt lekkasjetall 471.464 U-verdier. Vegger over terreng, murt av lettklinkerblokker 474.642 Termografering av bygninger 471.481 U-verdier. Vegger over terreng – skallmur med vanger av tegl 474.621 Framgangsmåte ved luftlekkasjemåling av bygninger 474.624 Luftlekkasjemåling av bygninger. Hensikt og vurdering 471.471 U-verdier. Vegger over terreng av murte porebetongblokker 472.501 Kuldebroverdier. Skrått tretak med kaldt loft og bindingsverksvegg av tre 472.503 Kuldebroverdier. Skrått tretak med kaldt loft og vegg av lettklinkerblokker med isolasjon 472.801 Kuldebroverdier. Vindu i bindingsverksvegg av tre 472.861 Kuldebroverdier. Vindu i betongvegg 472.871 Kuldebroverdier. Vindu i vegg av lettklinkerblokker med isolasjon 473.003 Energieffektive bygninger. Begreper og definisjoner 473.020 Nullutslippsbygninger (ZEB). Retningslinjer og beregningsmetoder