Trebjelkelag, tilfarergulv og undergulv
471.011 U-verdier. Etasjeskillere 471.031 Egenlaster for bygningsmaterialer, byggevarer og bygningsdeler 472.301 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre og trebjelkelag 472.321 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon og trebjelkelag 472.362 Kuldebroverdier. Betongvegg, bindingsverksvegg av tre, trebjelkelag 472.367 Kuldebroverdier. Betongvegg, bindingsverksvegg av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon, trebjelkelag 472.376 Kuldebroverdier. Vegg av lettklinkerblokker med isolasjon, bindingsverksvegg av tre, trebjelkelag 472.435 Passivhus i tre. Eksempler på detaljer for varmeisolering og tetting 473.101 Energikrav til bygninger. Oversikt 520.401 Lufttetting av bygninger. Framgangsmåte for å oppnå lavt lekkasjetall 522.351 Trebjelkelag. Dimensjonering og utførelse 522.353 Trebjelkelag i bolighus. Bæreevne ved last fra peiser og ovner 522.355 Etasjeskiller med trebjelkelag. Varmeisolering og tetting 522.362 Tilfarergolv i nye og eksisterende bygg 522.511 Lydisolerende etasjeskillere med trebjelkelag i boliger 522.512 Lydisolerende etasjeskillere med trebjelkelag. Målte verdier 522.515 Lydisolerende golv og golvbelegg 522.861 Undergolv på trebjelkelag 523.731 Trinnfritt inngangsparti for småhus av tre. Tekniske løsninger 571.523 Trevirke. Treslag og materialegenskaper 571.524 Trelast.Typer og egenskaper 722.310 Trebjelkelag i eldre boligbygninger. Metoder og materialer 722.311 Gulv på grunnen og etasjeskillere av stål og betong i eldre boligbygninger. Metoder og materialer 722.506 Etterisolering av etasjeskillere over kjeller og kryperom 722.512 Forbedring av lydisolasjonen for etasjeskillere av tre i boliger 722.525 Knirk i golv. Årsaker og utbedringsmetoder 722.528 Forbedring av stivhet i trebjelkelag