Lydisolering i bygninger
321.015 Planlegging av gode lydforhold i bygninger 371.209 Møterom med gode lys- og lydforhold 421.401 Lydutbredelse og støy. Grunnbegreper 421.402 Romakustikk og lydisolering. Grunnbegreper 421.421 Grenseverdier for innendørs og utendørs lydnivåer 421.423 Innendørs skjermer mot støy 421.424 Innbygging av støykilder 421.425 Isolering mot utendørs støy. Beregningsmetode. 421.431 Lydisolering av gjennomføringer 517.521 Utendørs skjermer mot støy. Planlegging og prosjektering 517.522 Utendørs skjermer mot støy. Skjermvalg, utforming og stedstilpasning 520.535 Vibrasjoner og strukturlyd i bygninger fra veg og jernbane 522.511 Lydisolerende etasjeskillere med trebjelkelag i boliger 522.512 Lydisolerende etasjeskillere med trebjelkelag. Målte verdier 522.513 Lydisolerende, tunge etasjeskillere 522.514 Lydisolerende, tunge etasjeskillere. Konstruksjonseksempler 522.515 Lydisolerende golv og golvbelegg 522.521 Støydempende golvkonstruksjoner i tekniske rom 523.422 Lydisolerende egenskaper for yttervegger 524.213 Innervegger med trestendere 524.233 Innervegger med stålstendere 524.305 Skillevegg mellom rekkehusboliger 524.321 Lydisolasjon for massive innervegger 524.325 Lydisolasjon for innervegger av bindingsverk 524.331 Lydisolering i kontorlokaler 524.335 Lydisolering i skoler og barnehager 524.361 Luftlydisolasjon mellom trapperom/korridor og oppholdsrom i ulike bygninger 525.422 Lydisolasjonsegenskaper for tak 527.300 Romakustikk 527.301 Lydisolerte kontroll- og hvilerom 527.302 Lydregulering og støyreduksjon i produksjonslokaler og forretningslokaler 527.303 Lydregulering og støyreduksjon i idrettshaller, gymnastikksaler og svømmehaller 527.305 Lydforhold i skoler og barnehager 527.307 Støydemping i trapperom og korridorer 527.309 Lydregulering i kontorlokaler 527.311 Lydregulering og støydemping i glassoverbygde arealer 527.315 Lydregulering av studioer, kontrollrom og lytterom 532.225 Trinnlyd fra lette trapper i boliger 532.241 Trinnlyd fra innvendige betongtrapper 533.109 Lydisolerende egenskaper for vinduer 534.141 Lydisolasjonsegenskaper til dører 536.215 Ytterveggsventiler - lydisolasjonsegenskaper 543.414 Bruk av lydabsorbenter i bygninger. Prinsipper og datasamling 543.424 Lydspredende flater (diffusorer) 543.434 Lydreflekterende flater 550.501 Vibrasjonsisolering av maskiner og utstyr 552.306 Støy i rom fra ventilasjonsanlegg 552.308 Viftestøy og energiforbruk til vifter 553.181 Støy fra vannrør i bygninger 553.182 Støy fra avløpsinstallasjoner 573.420 Lyddata for materialer og konstruksjoner 722.512 Forbedring av lydisolasjonen for etasjeskillere av tre i boliger 722.524 Forbedring av lydisolasjonen i tunge etasjeskillere 723.531 Kartlegging og forbedring av lydisolasjonen i yttervegger 724.523 Forbedring av lydisolasjonen for innervegger 727.304 Forbedring av lydforhold i undervisningslokaler, barnehager og lokaler for skolefritidsordning 727.305 Forbedring av lydisolering med rom i rom-løsninger 733.109 Forbedring av lydisolasjonen til eksisterende vinduer