Yttervegger og yttervegger mot terreng
471.014 U-verdier. Gulv på grunnen og vegger mot terreng 472.261 Kuldebroverdier. Betongvegg mot terreng, golv på grunnen 472.274 Kuldebroverdier. Vegg mot terreng, murt av lettklinkerblokker med isolasjon og golv på grunnen 473.101 Energikrav til bygninger. Oversikt 514.221 Utvendig fuktsikring av bygninger 520.406 Fugetetting med elastisk fugemasse 520.415 Beslag mot nedbør 521.011 Valg av fundamentering og konstruksjoner mot grunnen 521.111 Golv på grunnen med ringmur. Utførelse 521.112 Gulv på grunnen med ringmur. Telesikring og varmeisolering av oppvarmede bygninger 521.203 Fundamentering med ringmur og ventilert kryperom 523.002 Yttervegger over terreng. Egenskaper og konstruksjonsprinsipper. Krav og anbefalinger 523.111 Yttervegger mot terreng. Varmeisolering og tetting 523.127 Betongvegg mot terreng 523.151 Lysgraver foran kjellervinduer 523.231 Skallmurvegg med vanger av murstein og murblokker 523.242 Murte yttervegger av lettklinkerblokker 523.285 Lette sandwichelementer i yttervegger og tak 523.422 Lydisolerende egenskaper for yttervegger 524.321 Lydisolasjon for massive innervegger 527.101 Kjølerom 527.102 Fryserom og fryselager 542.003 Totrinnstetning mot slagregn på fasader. Luftede kledninger og fuger 543.505 Våtromsvegger med overflate av vinyl, baderomspanel eller maling 543.506 Våtromsvegger med fliskledning 571.957 Vinduer og glassvegger med brannmotstand 573.121 Materialer til luft- og damptetting 720.415 Skader i tilknytning til beslag mot nedbør. Årsaker og utbedring 723.309 Eldre vegger av stampet jord. Metoder og materialer 723.310 Eldre vegger murt med kubber eller knubber av tre. Metoder og materialer 723.312 Etterisolering av betongvegger 723.314 Etterisolering av murvegger 723.511 Etterisolering av yttervegger av tre 723.531 Kartlegging og forbedring av lydisolasjonen i yttervegger 727.113 Ombygging og innredning av kjeller til boligrom 742.243 Graffiti. Fjerning og forebygging 742.245 Fjerning av maling fra fasader 742.301 Vedlikehold av utvendig trekledning 742.641 Utvendig behandling av trehus fra før 1960. Materialbruk og fargesetting 742.642 Utvendig behandling av trehus fra før 1960. Fargeundersøkelse og ny maling 742.663 Maling av pussede fasader på eksisterende bygninger