Oktober 2017
421.501 Termisk inneklima. Betingelser, tilrettelegging og målinger 520.130 Bruk av prefabrikkerte våtromsmoduler. Prosjekteringshensyn 523.701 Innsetting av vindu i vegger av bindingsverk 524.721 Innsetting av innvendige tredører 525.002 Takformer, taktyper og oppbygning 525.931 Snøfangere 700.603 Utvidelse og ombygging av småhus 700.610 Bygningslovgivningen ved etablering av selvstendig boenhet i eksisterende boligbygning 700.613 Ombygging av eldre loft til bolig 727.113 Ombygging og innredning av kjeller til boligrom
September 2017
321.022 Oversikt over krav og løsninger ved brannteknisk prosjektering av bygninger 471.008 Beregning av U-verdier etter ISO 6946 520.032 Strukturanalyse av betong. Dokumentasjon av kvalitet og tilstand 520.320 Brannteknisk klassifisering og dokumentasjon av bygningsdeler og byggeprodukter 520.339 Bruk av brennbar isolasjon i bygninger 525.921 Takrenner og nedløp
August 2017
473.020 Nullutslippsbygninger (ZEB). Retningslinjer og beregningsmetoder 524.305 Skillevegg mellom rekkehusboliger 571.049 Kryssfinerplater. Typer og egenskaper
Juni 2017
533.163 Solskjerming. Typer og hensyn ved valg 726.608 Innglassingssystemer for balkong
Mai 2017
241.070 Avfallshåndtering i byggesaker. Planlegging og dokumentasjon 421.505 Godt inneklima i yrkesbygninger 700.105 Inneklimaproblemer i yrkesbygninger 773.340 Asbest i bygninger. Forekomst og påvisning 773.341 Asbestsanering
April 2017
520.346 Brannmotstand i opphengssystemer for tekniske installasjoner 520.391 Rømning via vindu. Krav og utforming 553.116 Dimensjonering av rør for tappevann i bygninger 612.012 Bygningsvern. Definisjoner, kulturminneverdier og råd om bygningspleie