Mars 2020
330.009 Boliger og boligbygninger. Definisjoner
Januar 2020
323.101 Atkomst og inngangsparti 324.301 Utforming av trapper 363.110 Kommunikasjonsvei og entre i boligbygninger 514.221 Fuktsikring av konstruksjoner mot grunnen
Desember 2019
525.775 Overlyselementer på kompakte tak
Oktober 2019
323.111 Svalganger i boligbygninger 361.501 Utforming av balkonger og terrasser i boliger 472.001 Kuldebroer. Typer, konsekvenser og bruk av normalisert kuldebroverdi 523.733 Fuktsikre dørterskler til balkonger og svalganger med betongdekke 553.002 Sjakt med vann- og avløpsinstallasjoner
September 2019
421.051 Statikkformler for bjelker 523.291 Bygninger med laftede vegger 524.325 Lydisolasjon for innervegger av bindingsverk
August 2019
220.311 Sjekklister for prosjektering av bygninger og utearealer med universell utforming 524.321 Lydisolasjon for massive innervegger 525.307 Tak for biltrafikk og parkering
Juni 2019
503.415 Værbeskyttelse under bygging
Mai 2019
361.105 Stue i boliger
April 2019
521.811 Telesikring av uoppvarmede bygninger og konstruksjoner. Dimensjonering og utførelse 542.201 Fasadekledning av metall 542.301 Murt forblending 542.502 Utvendig kledning med plane plater 724.523 Forbedring av lydisolasjonen for innervegger
Mars 2019
520.310 Brannspredning via fasader 521.112 Gulv på grunnen med ringmur. Telesikring og varmeisolering av oppvarmede bygninger 524.305 Skillevegg mellom rekkehusboliger 740.215 Skader på innvendige flislagte gulv. Årsaker og utbedring
Januar 2019
361.411 Kjøkken i boliger
Desember 2018
361.121 Soverom i boliger