Januar 2019
361.411 Kjøkken i boliger
Desember 2018
361.121 Soverom i boliger 520.706 Sikring mot radon ved nybygging 523.741 Karnapper 525.322 Isolert, kompakt terrasse med trebjelkelag 527.303 Lydregulering og støyreduksjon i idrettshaller, gymnastikksaler og svømmehaller 700.802 Miljøkartlegging og miljøsanering ved riving og ombygging
November 2018
366.101 Bod og oppbevaringsplass i boliger 451.021 Klimadata for termisk dimensjonering og frostsikring 471.014 U-verdier. Gulv på grunnen og vegger mot terreng 544.221 Taktekking med tynnplater av metall. Båndtekking og skivetekking
Oktober 2018
701.706 Tiltak mot radon i eksisterende bygninger
September 2018
471.008 Beregning av U-verdier etter NS-EN ISO 6946 520.226 Stålbjelker for små spenn. Dimensjoneringstabeller 533.102 Vinduer. Typer og funksjoner 722.512 Forbedring av lydisolasjonen for etasjeskillere av tre i boliger
August 2018
520.024 Naturlig tilslag i betong. Egenskaper og dokumentasjon 620.016 Større tiltak i eksisterende bygninger. Planlegging og gjennomføring 622.018 Oppgradering i boligselskaper. Beslutningsprosesser
Juni 2018
421.132 Fukt i bygninger. Teorigrunnlag
Mai 2018
525.107 Skrå tretak med oppholdsrom på deler av loftet 527.302 Lydregulering og støyreduksjon i produksjonslokaler og forretningslokaler 573.250 Maling, beis, olje og lakk. Typer og egenskaper
April 2018
330.205 Krav til brukbarhet, tilgjengelighet og sikkerhet i boligbygninger 520.339 Bruk av brennbar isolasjon i bygninger 520.352 Brannsikring og røyksikring av balanserte ventilasjonsanlegg 525.207 Kompakte tak 543.613 Nedfôret himling 700.117 Undersøkelse av fuktskader i bygninger
Mars 2018
474.533 Byggfukt. Uttørking og forebyggende tiltak