Juni 2020
220.335 Dimensjonering for rullestolbrukere 323.101 Atkomst og inngangsparti 330.112 Boligblokker – utforming og omgivelser 330.114 Utforming av leiligheter 361.501 Utforming av balkonger og terrasser i boliger 388.510 Møteplasser i det offentlige rom 474.511 Fuktsikkerhet. Viktige kontrollpunkter ved prosjektering og utførelse
Mai 2020
321.015 Planlegging av gode lydforhold i bygninger 552.306 Støy fra ventilasjonsanlegg
April 2020
524.325 Lydisolasjon for innervegger av bindingsverk 525.106 Skrå tretak med kaldt loft 552.111 Vannbåret gulvvarme. Rørsystem og dimensjonering 552.122 Vannbåret gulvvarme. Oppbygging av gulv
Mars 2020
330.009 Boliger og boligbygninger. Definisjoner
Januar 2020
324.301 Utforming av trapper 363.110 Kommunikasjonsvei og entre i boligbygninger 514.221 Fuktsikring av konstruksjoner mot grunnen
Desember 2019
525.775 Overlyselementer på kompakte tak
Oktober 2019
323.111 Svalganger i boligbygninger 472.001 Kuldebroer. Typer, konsekvenser og bruk av normalisert kuldebroverdi 523.733 Fuktsikre dørterskler til balkonger og svalganger med betongdekke 553.002 Sjakt med vann- og avløpsinstallasjoner
September 2019
421.051 Statikkformler for bjelker 523.291 Bygninger med laftede vegger
August 2019
220.311 Sjekklister for prosjektering av bygninger og utearealer med universell utforming 524.321 Lydisolasjon for massive innervegger 525.307 Tak for biltrafikk og parkering
Juni 2019
503.415 Værbeskyttelse under bygging
Mai 2019
361.105 Stue i boliger
April 2019
521.811 Telesikring av uoppvarmede bygninger og konstruksjoner. Dimensjonering og utførelse