Mars 2019
361.105 Stue i boliger 520.310 Brannspredning via fasader 521.112 Gulv på grunnen med ringmur. Telesikring og varmeisolering av oppvarmede bygninger 524.305 Skillevegg mellom rekkehusboliger 740.215 Skader på innvendige flislagte gulv. Årsaker og utbedring
Februar 2019
323.101 Atkomst og inngangsparti 363.110 Kommunikasjonsvei og entre i boligbygninger
Januar 2019
361.411 Kjøkken i boliger
Desember 2018
361.121 Soverom i boliger 520.706 Sikring mot radon ved nybygging 523.741 Karnapper 525.322 Isolert, kompakt terrasse med trebjelkelag 527.303 Lydregulering og støyreduksjon i idrettshaller, gymnastikksaler og svømmehaller 700.802 Miljøkartlegging og miljøsanering ved riving og ombygging
November 2018
366.101 Bod og oppbevaringsplass i boliger 451.021 Klimadata for termisk dimensjonering og frostsikring 471.014 U-verdier. Gulv på grunnen og vegger mot terreng 544.221 Taktekking med tynnplater av metall. Båndtekking og skivetekking
Oktober 2018
701.706 Tiltak mot radon i eksisterende bygninger
September 2018
471.008 Beregning av U-verdier etter NS-EN ISO 6946 520.226 Stålbjelker for små spenn. Dimensjoneringstabeller 533.102 Vinduer. Typer og funksjoner 722.512 Forbedring av lydisolasjonen for etasjeskillere av tre i boliger
August 2018
520.024 Naturlig tilslag i betong. Egenskaper og dokumentasjon 620.016 Større tiltak i eksisterende bygninger. Planlegging og gjennomføring 622.018 Oppgradering i boligselskaper. Beslutningsprosesser
Juni 2018
421.132 Fukt i bygninger. Teorigrunnlag
Mai 2018
525.107 Skrå tretak med oppholdsrom på deler av loftet 527.302 Lydregulering og støyreduksjon i produksjonslokaler og forretningslokaler 573.250 Maling, beis, olje og lakk. Typer og egenskaper