Mai 2023
321.026 Brannsikkerhet. Brannsikkerhetsstrategi og brannkonsept 451.021 Klimadata for termisk dimensjonering og frostsikring 451.031 Klimadata for dimensjonering mot regnpåkjenning 471.490 Påhengsvegger av glass og metall. U-verdier 520.205 Planlegging av bygninger med KLT-elementer 520.352 Brann- og røyksikring av ventilasjonsanlegg 523.281 Påhengsvegger av glass og metall. Konstruksjoner og komponenter 523.282 Påhengsvegger av glass og metall. Planlegging og prosjektering 523.283 Påhengsvegger av glass og metall. Tilslutningsdetaljer
April 2023
527.309 Lydregulering i kontorlokaler
Mars 2023
523.251 Bindingsverk av tre. Dimensjonering og utførelse
November 2022
321.036 Rømning fra bygninger ved brann 323.111 Svalganger i boligbygninger 542.643 Brannhemmende utvendig trekledning
Oktober 2022
573.420 Byggematerialer – akustiske egenskaper
September 2022
720.425 Reparasjon av riss og sprekker i betongkonstruksjoner
August 2022
552.311 Ventilasjon i skoler
Juni 2022
381.301 Uterom for lek og aktivitet. Planlegging 381.302 Uterom for lek og aktivitet. Utforming
Mai 2022
532.225 Trinnlyd fra trapper
Mars 2022
523.252 Bindingsverk av tre i bygninger med stor vegghøyde
Februar 2022
525.775 Overlyselementer på kompakte tak 542.101 Liggende og stående trekledning
Januar 2022
220.010 Programmering av byggeprosjekter
Desember 2021
520.320 Brannteknisk klassifisering og dokumentasjon av bygningsdeler og byggeprodukter 700.601 Eldre murgårder – planlegging av rehabilitering og oppgradering
November 2021
321.025 Brannsikkerhet. Prosjektering, utførelse og kontroll 571.046 Sponplater. Typer og egenskaper 571.047 Gipsplater. Typer og egenskaper 571.048 Trefiberplater. Typer og egenskaper 571.049 Kryssfinerplater. Typer og egenskaper 571.050 OSB-plater. Typer og egenskaper
September 2021
421.421 Grenseverdier for innendørs og utendørs lydnivåer 720.105 Nedbrytningsmekanismer i betongkonstruksjoner 720.125 Beskyttelse og reparasjon av betongkonstruksjoner – prinsipper, metoder og kvalitetssikring 720.423 Mekanisk reparasjon av betong 720.427 Overflatebehandling av betongkonstruksjoner som beskyttelse mot nedbrytning 720.431 Elektrokjemisk realkalisering og elektrokjemisk kloriduttrekk av betong
August 2021
525.101 Skrå, luftede tretak med isolerte takflater
Juni 2021
241.021 Seksjonering av fast eiendom 321.231 Prosjektering av solcelleanlegg på bygninger
Mai 2021
401.010 Dokumentasjon av at TEK17 er oppfylt. Funksjonskrav, ytelser, løsninger, utførelse og produktdokumentasjon 700.802 Miljøkartlegging og miljøsanering ved riving og ombygging
April 2021
241.012 Mindre tiltak som er unntatt fra søknadsplikt 520.339 Bruk av brennbar isolasjon i bygninger 552.135 Ildsteder og skorsteiner
Mars 2021
220.114 Prosjektering av luminanskontrast 327.101 Skilting 474.511 Fuktsikkerhet. Viktige kontrollpunkter ved prosjektering og utførelse 474.531 Fuktmåling i bygninger. Instrumenter og metoder 474.533 Uttørking og forebygging av byggfukt
Februar 2021
470.113 Helse- og miljøskadelige stoffer i produkter til byggverk – krav og vurderinger 520.322 Brannmotstand for vegger av tre, mur og betong
Januar 2021
517.111 Treterrasser på terreng
Desember 2020
520.321 Brannmotstand for etasjeskillere av tre og betong
November 2020
523.254 Utfyllende bindingsverk
Oktober 2020
523.231 Skallmurvegger 525.861 Taktro av trebaserte plater eller bord
September 2020
321.027 Brannsikkerhet. Detaljprosjektering 321.028 Brannsikkerhet. Utførelse 321.029 Brannsikkerhet. Uavhengig kontroll 471.010 Varmekonduktivitet og varmemotstand for bygningsmaterialer 520.110 Modulbygninger av tre. Vurdering av egnethet 523.255 Yttervegger av bindingsverk. Varmeisolering og tetting 573.344 Varmeisolasjonsmaterialer. Typer og egenskaper 626.102 Brannsikkerhet for bygninger i bruk
Juni 2020
220.335 Dimensjonering for rullestolbrukere 323.101 Atkomst og inngangsparti 330.112 Boligblokker – utforming og omgivelser 330.114 Utforming av leiligheter 361.501 Utforming av balkonger og terrasser i boliger 388.510 Møteplasser i det offentlige rom
Mai 2020
321.015 Planlegging av gode lydforhold i bygninger 552.306 Støy fra ventilasjonsanlegg
April 2020
524.325 Lydisolasjon for innervegger av bindingsverk 525.106 Skrå tretak med kaldt loft 552.111 Vannbåret gulvvarme. Rørsystem og dimensjonering 552.122 Vannbåret gulvvarme. Oppbygging av gulv
Mars 2020
330.009 Boliger og boligbygninger. Definisjoner
Januar 2020
324.301 Utforming av trapper 363.110 Kommunikasjonsvei og entre i boligbygninger 514.221 Fuktsikring av konstruksjoner mot grunnen
Oktober 2019
472.001 Kuldebroer. Typer, konsekvenser og bruk av normalisert kuldebroverdi 523.733 Fuktsikre dørterskler til balkonger og svalganger med betongdekke 553.002 Sjakt med vann- og avløpsinstallasjoner
September 2019
421.051 Statikkformler for bjelker 523.291 Bygninger med laftede vegger
August 2019
220.311 Sjekklister for prosjektering av bygninger og utearealer med universell utforming 524.321 Lydisolasjon for massive innervegger 525.307 Tak for biltrafikk og parkering
Juni 2019
503.415 Værbeskyttelse under bygging
Mai 2019
361.105 Stue i boliger
April 2019
521.811 Telesikring av uoppvarmede bygninger og konstruksjoner. Dimensjonering og utførelse 542.201 Fasadekledning av metall 542.301 Murt forblending 542.502 Utvendig kledning med plane plater 724.523 Forbedring av lydisolasjonen for innervegger
Mars 2019
520.310 Brannspredning via fasader 521.112 Gulv på grunnen med ringmur. Telesikring og varmeisolering av oppvarmede bygninger 524.305 Skillevegg mellom rekkehusboliger 740.215 Skader på innvendige flislagte gulv. Årsaker og utbedring
Januar 2019
361.411 Kjøkken i boliger
Desember 2018
361.121 Soverom i boliger 520.706 Sikring mot radon ved nybygging 523.741 Karnapper 525.322 Isolert, kompakt terrasse med trebjelkelag 527.303 Lydregulering og støyreduksjon i idrettshaller, gymnastikksaler og svømmehaller
November 2018
366.101 Bod og oppbevaringsplass i boliger 471.014 U-verdier. Gulv på grunnen og vegger mot terreng 544.221 Taktekking med tynnplater av metall. Båndtekking og skivetekking
Oktober 2018
701.706 Tiltak mot radon i eksisterende bygninger
September 2018
471.008 Beregning av U-verdier etter NS-EN ISO 6946 520.226 Stålbjelker for små spenn. Dimensjoneringstabeller 533.102 Vinduer. Typer og funksjoner 722.512 Forbedring av lydisolasjonen for etasjeskillere av tre i boliger
August 2018
520.024 Naturlig tilslag i betong. Egenskaper og dokumentasjon 620.016 Større tiltak i eksisterende bygninger. Planlegging og gjennomføring 622.018 Oppgradering i boligselskaper. Beslutningsprosesser
Juni 2018
421.132 Fukt i bygninger. Teorigrunnlag
Mai 2018
525.107 Skrå tretak med oppholdsrom på deler av loftet 527.302 Lydregulering og støyreduksjon i produksjonslokaler og forretningslokaler 573.250 Maling, beis, olje og lakk. Typer og egenskaper
April 2018
330.205 Krav til brukbarhet, tilgjengelighet og sikkerhet i boligbygninger 525.207 Kompakte tak 543.613 Nedfôret himling 700.117 Undersøkelse av fuktskader i bygninger
Mars 2018
520.235 Søyler av stål. Dimensjoneringstabeller 523.701 Innsetting av vindu i vegger av bindingsverk 523.702 Innsetting av vindu i mur- og betongvegger 536.112 Rekkverk 544.106 Taktekking med bord 544.107 Taktekking med treshingel 700.305 Tilstandsanalyse av bygninger og bygningsdeler 723.638 Utskifting av vinduer
Februar 2018
525.002 Takformer, taktyper og oppbygning
Januar 2018
543.301 Keramiske fliser på innvendige vegger. Materialer, planlegging og underlag 571.104 Norsk naturstein. Bergarter, produksjon og steintyper 571.105 Naturstein. Egenskaper, produkter og bruksområder 571.106 Naturstein. Dokumentasjon og kravspesifikasjon for ulike bruksområder
Desember 2017
320.100 Menneskers rekkevidde og plassbehov 361.215 Sanitærutstyr og plassbehov 361.216 Baderom, toalettrom og vaskerom i boliger 421.503 Luftmengder i ventilasjonsanlegg. Krav og anbefalinger 552.301 Ventilasjon av boliger. Prinsipper 552.305 Balansert ventilasjon av leiligheter
November 2017
311.145 Leirskred. Skredmekanismer og farevurderinger
Oktober 2017
421.501 Termisk inneklima. Betingelser, tilrettelegging og målinger 520.130 Bruk av prefabrikkerte våtromsmoduler. Prosjekteringshensyn 524.721 Innsetting av innvendige tredører 525.931 Snøfangere 700.603 Utvidelse og ombygging av småhus 700.610 Bygningslovgivningen ved etablering av selvstendig boenhet i eksisterende boligbygning 700.613 Ombygging av eldre loft til bolig 727.113 Ombygging og innredning av kjeller til boligrom
September 2017
321.022 Oversikt over krav og løsninger ved brannteknisk prosjektering av bygninger 520.032 Strukturanalyse av betong. Dokumentasjon av kvalitet og tilstand 525.921 Takrenner og nedløp
August 2017
473.020 Nullutslippsbygninger (ZEB). Retningslinjer og beregningsmetoder
Juni 2017
533.163 Solskjerming. Typer og hensyn ved valg 726.608 Innglassingssystemer for balkong
Mai 2017
241.070 Avfallshåndtering i byggesaker. Planlegging og dokumentasjon 421.505 Godt inneklima i yrkesbygninger 700.105 Inneklimaproblemer i yrkesbygninger 773.340 Asbest i bygninger. Forekomst og påvisning 773.341 Asbestsanering
April 2017
520.346 Brannmotstand i opphengssystemer for tekniske installasjoner 520.391 Rømning via vindu. Krav og utforming 553.116 Dimensjonering av rør for tappevann i bygninger 612.012 Bygningsvern. Definisjoner, kulturminneverdier og råd om bygningspleie 612.015 Bygningsvern. Lover, aktører og støtteordninger 612.052 Eldre måleenheter 612.110 Tilbakeføring av bygningers utseende 614.014 Bygningslovgivning og byggebestemmelser fra første halvdel av 1800-tallet til 1930 614.016 Byggebestemmelser 1924–1996. Krav til utførelse
Mars 2017
523.151 Lysgraver foran kjellervinduer 733.109 Forbedring av lydisolasjonen til eksisterende vinduer
Februar 2017
522.511 Lydisolerende etasjeskillere med trebjelkelag i boliger 600.004 Byggforvaltning. Begreper og definisjoner 700.126 Flytting av bygninger - hele eller i store deler 700.127 Flytting av trehus ved demontering 700.320 Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler 720.115 Tilstandsanalyse av utvendig trevirke. Registrering og vurdering 720.116 Tilstandsanalyse av utvendig trevirke. Bildekatalog, symptomliste og typiske skadesteder 720.712 Treforbindelser i eldre konstruksjoner 722.310 Trebjelkelag i eldre boligbygninger. Metoder og materialer 722.311 Gulv på grunnen og etasjeskillere av stål og betong i eldre boligbygninger. Metoder og materialer 723.304 Eldre laftede vegger. Metoder og materialer 723.305 Eldre vegger av reisverk. Metoder og materialer 723.306 Eldre vegger av bindingsverk. Metoder og materialer 723.308 Eldre yttervegger av mur og betong. Metoder og materialer 723.309 Eldre vegger av stampet jord. Metoder og materialer 723.310 Eldre vegger murt med kubber eller knubber av tre. Metoder og materialer 725.012 Bærekonstruksjoner av tre for tak i eldre boligbygninger 744.103 Taktekning av tegl- og betongtakstein, skifer, bordtak, kavletak og takspon på eldre bygninger 744.803 Tradisjonelle torvtak 770.111 Mørtler for utbedring og reparasjon av eldre murbygninger 770.115 Leire som byggemateriale. Muring, pussing og annen bruk
Januar 2017
432.101 Trebeskyttelse. Overflatebehandling, trykkimpregnering og modifisering 525.422 Lydisolasjonsegenskaper for tak 752.130 Demontering og gjenoppbygging av eldre ildsteder 752.135 Eldre regler for ildsteder og skorsteiner 752.410 Skader på skorsteiner. Årsaker og utbedring
Desember 2016
312.011 Arealplanlegging. Lokalisering av nye boliger 312.013 Planlegging av småhusområder. Stortomtmetoden 312.015 Planlegging av småhusområder. Veier og parkering 312.017 Planlegging av småhusområder. Fellesarealer, grønnstruktur og inngrep i terrenget 312.019 Planlegging av småhusområder. Tomt og bebyggelse
November 2016
240.005 Lover og regler for bygge- og anleggsnæringen 241.010 Saksbehandling, ansvar og kontroll i byggesaker 241.011 Forhåndskonferanse for byggetiltak 241.013 Tiltak som tiltakshaver selv kan søke om, prosjektere og utføre
Oktober 2016
573.146 Forankring i murverk 770.006 Eldre byggevarer. Trelast, trevarer, kledningsplater, rullprodukter og belegg 770.007 Eldre byggevarer. Sement, betong, betongprodukter, mørtler, naturstein og keramiske produkter 770.008 Eldre byggevarer. Varmeisolasjonsprodukter, metallvarer og glass
September 2016
330.172 Utforming av asylmottak 522.512 Lydisolerende etasjeskillere med trebjelkelag. Målte verdier
August 2016
742.111 Eldre, utvendig bordkledning. Profiler og utførelse 743.110 Eldre trepanel. Profiler, utbedring, utskifting 743.113 Eldre lister. Materialer, utbedring og overflatebehandling
Juni 2016
473.101 Energikrav til bygninger. Oversikt 473.102 Energikrav til bygninger. Energirammer 473.103 Energikrav til boligbygninger ved energitiltak og omfordeling av varmetap 473.104 Energikrav til fritidsboliger generelt og boligbygninger med laftede yttervegger 552.323 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Prinsipper 552.324 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Krav ved innkjøp og kontroll ved overlevering 552.325 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Systemløsninger og regulering 552.326 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Innregulering og dokumentasjon av anleggsfunksjon
Mai 2016
520.385 Nødvendig rømningstid ved brann 520.387 Tilgjengelig rømningstid ved brann 523.422 Lydisolerende egenskaper for yttervegger 723.531 Kartlegging og forbedring av lydisolasjonen i yttervegger
April 2016
523.721 Innsetting av ytterdører 525.777 Takvinduer i skrå, isolerte, luftede tretak 533.132 Vinduer av tre 533.151 Vinduer av aluminium 533.153 Vinduer av PVC 533.202 Ytterdører av tre 533.242 Vindusdører. Typer og egenskaper 533.262 Innbruddssikring av dører og vinduer i boliger 570.001 Krav til produktdokumentasjon for omsetning og bruk av byggevarer 571.951 Bygningsglass 571.953 Isolerruter. Typer og konstruksjoner 571.954 Isolerruter. Lys- og varmetekniske egenskaper 571.956 Sikkerhetsruter 733.161 Eldre vinduer. Vindusformer og materialer 733.162 Utbedring av eldre trevinduer 733.301 Vedlikehold av vinduer og ytterdører
Mars 2016
327.201 Skilter og reklame i bygningsmiljø 544.206 Mekanisk innfesting av asfalttakbelegg og takfolie på skrå og flate tak 572.204 Sement. Typer, egenskaper og bruksområder 572.205 Betong. Typer, egenskaper og bruksområder
Februar 2016
379.201 Toaletter for ansatte og publikum 541.411 Keramiske fliser på innvendige gulv 571.957 Vinduer og glassvegger med brannmotstand 734.503 Brannteknisk forbedring av gamle trefyllingsdører
Januar 2016
311.137 Løsmasseskred i bratt terreng. Farevurdering og sikringstiltak 421.510 Godt inneklima i nye boliger 472.365 Kuldebroverdier. Betongvegg, bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon, betongdekke 700.100 Inneklima i eksisterende boliger. Problemer og tiltak 742.302 Ettersyn av murte og pussede fasader. Generelt 742.303 Ettersyn av murte fasader 742.304 Ettersyn av pussede fasader
Desember 2015
473.003 Energieffektive bygninger. Begreper og definisjoner 524.233 Innervegger med stålstendere 553.163 Energieffektive og vannbesparende sanitærinstallasjoner 753.211 Drift og vedlikehold av sanitærinstallasjoner
November 2015
522.513 Lydisolerende, tunge etasjeskillere 522.514 Lydisolerende, tunge etasjeskillere. Konstruksjonseksempler
Oktober 2015
311.146 Leirskred. Sikringstiltak 552.303 Balansert ventilasjon i småhus 700.207 Oppfølging av renhold og rengjøringskvalitet 700.211 Renholdsplanlegging
September 2015
311.125 Snøskred. Skredfare og sikring 311.126 Sørpeskred. Skredfare og sikring 520.034 Kloridinnhold i betong. Prøveuttak og analysemetoder
August 2015
520.031 Kvalitetskontroll og dokumentasjon av herdnet betong. Laboratoriemetoder 571.523 Trevirke. Treslag og materialegenskaper 571.524 Trelast.Typer og egenskaper 572.221 Pussmørtler. Typer og egenskaper 572.222 Murmørtler. Typer og egenskaper 572.231 Gulvavrettingsmasser. Typer, egenskaper og utførelse
Juni 2015
470.102 Metodiske valg og problemstillinger ved livsløpsvurdering (LCA) 470.104 Eksempler på livsløpsvurdering (LCA) av trefasader og ytterveggskonstruksjoner 472.501 Kuldebroverdier. Skrått tretak med kaldt loft og bindingsverksvegg av tre 472.503 Kuldebroverdier. Skrått tretak med kaldt loft og vegg av lettklinkerblokker med isolasjon 472.801 Kuldebroverdier. Vindu i bindingsverksvegg av tre 472.861 Kuldebroverdier. Vindu i betongvegg 472.871 Kuldebroverdier. Vindu i vegg av lettklinkerblokker med isolasjon 517.651 Carporter og små garasjer 524.213 Innervegger med trestendere 542.801 Fuging og tynne overflatebehandlinger på teglfasader
Mai 2015
520.027 Kvalitetskontroll av fersk betong 520.055 Prosjektering og støping av vanntette betongkonstruksjoner 523.111 Yttervegger mot terreng. Varmeisolering og tetting 525.831 Fabrikkframstilte takstoler 752.215 Balansert ventilasjon i boliger. Drift og vedlikehold 752.601 Forbedring av ventilasjon i boliger
Mars 2015
312.130 Parkeringsplasser og garasjeanlegg 541.505 Legging av parkett 553.012 Frostsikring av vannførende installasjoner 553.117 Rør-i-rør-systemer for vannforsyning 553.121 Elektrisk oppvarmede varmtvannsberedere 572.111 Resirkulert tilslag av tegl og betong 573.205 Parkett. Typer og egenskaper 573.207 Laminatgolv. Typer og egenskaper 700.115 Vannskader i bygninger. Tiltak og utbedring 753.012 Frostsprenging i vannførende installasjoner. Årsaker og tiltak
Februar 2015
379.413 Varemottak 471.463 U-verdier. Vegger over terreng, murt av lettklinkerblokker med isolasjon 471.464 U-verdier. Vegger over terreng, murt av lettklinkerblokker 471.471 U-verdier. Vegger over terreng av murte porebetongblokker
Desember 2014
471.481 U-verdier. Vegger over terreng – skallmur med vanger av tegl 474.621 Framgangsmåte ved luftlekkasjemåling av bygninger 474.624 Luftlekkasjemåling av bygninger. Hensikt og vurdering 474.642 Termografering av bygninger 517.551 Skjerming av uteplasser 520.039 Mur- og pussarbeid ved vinterforhold 700.303 Planlegging av utskiftings- og utviklingsarbeider i bygninger 700.310 Data for dokumentasjon og styring av utskiftings- og utviklingsarbeider i bygninger 723.312 Etterisolering av betongvegger
Oktober 2014
471.231 U-verdier for vegger over terreng. Grunnlag for beregninger 520.342 Branntetting av gjennomføringer 523.133 Murte yttervegger av lettklinkerblokker mot terreng 523.242 Murte yttervegger av lettklinkerblokker 527.315 Lydregulering av studioer, kontrollrom og lytterom 543.414 Bruk av lydabsorbenter i bygninger. Prinsipper og datasamling 544.102 Tekking med takskifer
September 2014
421.423 Innendørs skjermer mot støy 470.101 Livsløpsvurdering (LCA) av byggevarer og bygninger. Innføring og begreper 470.103 Miljødeklarasjoner (EPD) av byggevarer 550.365 Boligsprinkleranlegg 573.114 Lim, fugemasser og fugeprofiler til keramiske fliser 720.306 Brannteknisk tilstandsanalyse
Juli 2014
371.209 Møterom med gode lys- og lydforhold 723.314 Etterisolering av murvegger
April 2014
554.022 Transformatorrom
Mars 2014
520.038 Vinterstøping av betong 753.141 Korrosjon på sanitærinstallasjoner av kobber og messing 753.143 Korrosjon på avløpsrør av støpejern
Desember 2013
311.135 Steinsprang og steinskred. Farevurdering og sikringstiltak 311.200 Forebygging av flom- og skredskader. Lovgivning og ansvar 321.051 Brannenergi i bygninger. Beregninger og statistiske verdier 321.052 Brannsikkerhet og løs innredning 471.403 U-verdier. Vegger over terreng – bindingsverk av I-profiler av tre 471.404 U-verdier. Vegger over terreng – dobbelt bindingsverk av tre med kontinuerlig isolasjon imellom 471.421 U-verdier. Vegger over terreng – massivtre 471.431 U-verdier. Vegger over terreng – laftet tre 471.441 U-verdier. Vegger over terreng – bindingsverk av stålprofiler 471.442 U-verdier. Vegger over terreng – bindingsverk av stålprofiler med kontinuerlig utvendig isolasjon 471.451 U-verdier. Vegger over terreng – betong 472.911 Kuldebroverdier. Skorstein av lettklinkerbetongelementer og isolert trebjelkelag 472.931 Kuldebroverdier. Søyle av betong og dekke av betong 473.010 Generelt om passivhus. Valg og konsekvenser 473.015 Dokumentasjon av passivhus og lavenergibygninger i henhold til NS 3700 og NS 3701 520.401 Lufttetting av bygninger. Framgangsmåte for å oppnå lavt lekkasjetall 523.221 Murte teglvegger. Forband, byggemål og modulprosjektering 524.331 Lydisolering i kontorlokaler 542.003 Totrinnstetning mot slagregn på fasader. Luftede kledninger og fuger 571.403 Metaller til bygningsbruk. Klassifisering og egenskaper 571.404 Metaller til bygningsbruk. Bruksformål og prosjektering 723.235 Murte fasader. Skader og utbedringsalternativer
November 2013
321.044 Utstyr for manuell brannslokking. Typer, plassering og merking 342.110 Utforming av barnehager. Eksempler på planløsning 472.511 Kuldebroverdier. Isolert skrått tretak og bindingsverksvegg av tre 472.512 Kuldebroverdier. Isolert skrått tretak og bindingsverksvegg av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon 472.531 Kuldebroverdier. Kompakt tak på betongdekke og bindingsverksvegg av tre 472.532 Kuldebroverdier. Kompakt tak på betongdekke og bindingsverksvegg av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon 472.711 Kuldebroverdier. Hjørne mellom bindingsverksvegger av tre 472.723 Kuldebroverdier. Hjørne mellom bindingsverksvegger av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon 472.763 Kuldebroverdier. Hjørne mellom betongvegger med kontinuerlig utvendig isolasjon 544.823 Sedumtak
September 2013
472.261 Kuldebroverdier. Betongvegg mot terreng, golv på grunnen 472.274 Kuldebroverdier. Vegg mot terreng, murt av lettklinkerblokker med isolasjon og golv på grunnen 472.362 Kuldebroverdier. Betongvegg, bindingsverksvegg av tre, trebjelkelag 472.367 Kuldebroverdier. Betongvegg, bindingsverksvegg av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon, trebjelkelag 541.421 Keramiske fliser på utendørs arealer 700.203 Anskaffelse av renholdstjenester – Regelverk og prosess 700.204 Anskaffelse av renholdstjenester – Beskrivelser og krav i anbudsdokumenter 700.205 Anskaffelse av renholdstjenester – Evaluering av tilbud og avtaleinngåelse
August 2013
471.031 Egenlaster for bygningsmaterialer, byggevarer og bygningsdeler 520.043 Hulltaking i betong og murverk
Juni 2013
321.030 Brannteknisk oppdeling av bygninger 472.051 Kuldebroverdier for tilslutninger mellom bygningsdeler. Grunnlag for beregninger 472.371 Kuldebroverdier. Vegg av lettklinkerblokker med isolasjon, dekke av lettklinkerbetong 472.375 Kuldebroverdier. Vegg av lettklinkerblokker med isolasjon, bindingsverksvegg av tre, dekke av lettklinkerbetong 472.376 Kuldebroverdier. Vegg av lettklinkerblokker med isolasjon, bindingsverksvegg av tre, trebjelkelag 522.871 Betongdekke understøttet av vegger. Dimensjonering 524.223 Murte innervegger 533.109 Lydisolerende egenskaper for vinduer 553.135 Lekkasjestoppere 741.401 Skader på myke og halvharde golvbelegg. Årsaker og utbedringsmetoder
April 2013
472.514 Kuldebroverdier. Møne i isolerte skrå tretak 472.701 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre og søyle av stål 472.721 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon og søyle av stål 720.605 Hulltaking i vegger og etasjeskillere/dekker 742.864 Fasadepuss. Skader og utbedringsalternativer
Mars 2013
472.101 Kuldebroverdier. Isolert ringmur med betong, bindingsverk av tre og betonggolv på grunnen 472.301 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre og trebjelkelag 472.304 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre og dekke av betong 472.306 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre og dekke av lettklinker 472.307 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre og dekke av porebetong 472.308 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre og hulldekke av betong 472.321 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon og trebjelkelag 472.326 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon og dekke av betong 472.329 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon og hulldekke av betong
Februar 2013
520.033 Bestemmelse av betongkonstruksjoners trykkfasthet. Uttak og prøving av sylindre 573.144 Ankerfester i betong 573.210 Halvharde golvbelegg. Typer og egenskaper
Desember 2012
471.401 U-verdier. Vegger over terreng med bindingsverk av tre med gjennomgående stendere 471.411 U-verdier. Vegger over terreng med bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon
November 2012
572.115 Tilslagsmaterialer for betong
Oktober 2012
421.522 Emisjoner fra byggevarer. Anbefalte grenseverdier 421.523 Emisjoner fra byggevarer. Måling i laboratorium og resultater 543.204 Montering av gips-, spon- og trefiberplater på vegger og i himlinger 723.321 Sulfatskader i murverk av lettklinkerblokker. Påvisning og utbedring 723.321E Sulphate damage in lightweight aggregate (LWA) block walls. Identification and repair
August 2012
470.114 Byggevarer - egnethet for materialgjenvinning 541.210 Plasstøpt terrazzo
Juni 2012
511.101 Byggegrunn og terreng 511.204 Enkle grunnundersøkelser for bygging av småhus 521.111 Golv på grunnen med ringmur. Utførelse 725.118 Skader i kompakte tak. Årsaker og utbedring 741.402 Skader på parkett- og bordgolv. Årsaker og utbedringsmetoder
Mai 2012
310.220 Grad av utnytting. Arealplaner vedtatt 1997-2006 310.222 Måling av bygningers høyde 311.015 Vann i by - håndtering av overvann i bebygde områder 321.521 Passivhus. Eksempler på bygninger i Norge 472.435 Passivhus i tre. Eksempler på detaljer for varmeisolering og tetting 514.114 Løsning for lokal håndtering av overvann i bebygde områder 527.305 Lydforhold i skoler og barnehager
Mars 2012
220.320 Universell utforming av arbeids- og publikumsbygninger 241.020 Opprettelse av ny grunneiendom og andre oppmålingssaker 520.234 Søyler av armert betong. Dimensjonering 522.874 Betongdekke understøttet av søyler. Dimensjonering 553.131 Tappearmaturer. Typer og egenskaper
Februar 2012
220.315 Universell utforming av skolebygninger
Desember 2011
220.340 Bogrupper for personer med demens 517.522 Utendørs skjermer mot støy. Skjermvalg, utforming og stedstilpasning 541.304 Legging av myke og halvharde golvbelegg 544.203 Asfalttakbelegg. Egenskaper og tekking 552.455 Vannbaserte solfangere. Funksjon og energiutbytte 553.004 Dimensjonering av avløpsrør 571.201 Murverk. Materialer, typer og egenskaper 612.010 Stilarter i arkitekturen fram til etterkrigstiden - hovedtrekk og eksempler 727.304 Forbedring av lydforhold i undervisningslokaler, barnehager og lokaler for skolefritidsordning 742.301 Vedlikehold av utvendig trekledning
September 2011
520.028 Oppfølging av betongens herdeforløp på byggeplass 520.030 Simulering av betongens herdeforløp
August 2011
520.238 Skivekonstruksjoner av tre 522.351 Trebjelkelag. Dimensjonering og utførelse 522.861 Undergolv på trebjelkelag 544.202 Takfolie. Egenskaper og tekking 700.806 Gjennomføring av rivearbeider
Mai 2011
517.521 Utendørs skjermer mot støy. Planlegging og prosjektering 520.222 Bjelker av tre. Dimensjonering 520.233 Søyler av tre. Dimensjonering 525.324 Isolert, luftet terrasse med trebjelker 700.804 Planlegging av rivearbeider 741.301 Vedlikehold av parkett- og bordgolv
April 2011
517.341 Små skille- og støttemurer 543.615 Montering av innfelte downlight i himlinger 753.425 Reparasjon og utbedring av avløpsrør i bygninger
Mars 2011
725.121 Skader på terrasser over oppvarmede rom. Årsaker og utbedring 740.112 Heksesot. Årsaker, påvisning og tiltak
Januar 2011
342.205E Elementary school buildings. Layout and design 342.207E Elementary school buildings. Examples 471.044 Vindlaster på bygninger. Forenklet beregning av vindkasthastighetstrykk 517.342 Store støttemurer 520.241 Vindforankring og vindavstivning av småhus av tre 520.243 Vindforankring og vindavstivning av lette trebygninger 543.885 Maling av innvendige gipsplater, mur- og betongflater 543.888 Overflatebehandling av innvendige treoverflater 554.105 Elinstallasjoner i boliger
November 2010
220.300 Universell utforming. Oversikt 241.211 Arkeologi for byggenæringen 241.212 Samhandling med arkeologer i utbyggingssaker 520.308 Yttervegger og tak i trehus med 30 minutters brannmotstand 534.141 Lydisolasjonsegenskaper til dører 536.215 Ytterveggsventiler - lydisolasjonsegenskaper 553.008 Avløpsinstallasjoner. Rørtyper og føringsveier 721.305 Bygging på kulturlag i middelalderbyene
Oktober 2010
517.421 Voller og skråninger 526.411 Utkraget trebalkong 526.413 Understøttet trebalkong 542.663 Maling av pussede fasader - nye bygninger 742.663 Maling av pussede fasader på eksisterende bygninger
September 2010
525.779 Takopplett og arker i tretak 572.207 Tilsetningsstoffer for betong 700.110 Byggskader. Oversikt
Juni 2010
523.731 Trinnfritt inngangsparti for småhus av tre. Tekniske løsninger 541.810 Golv i idrettshaller for flerbruk 542.303 Fasadesystemer med puss på isolasjon 622.017 Utbedring og ombygging i boligselskaper
April 2010
421.001 SI-enheter. Omregningstabeller 552.102 Romoppvarming av boliger. Prinsipper og systemer 725.115 Oppfôret tretak på dekke av betong. Utbedring og ombygging
Februar 2010
330.170 Planlegging av boliger for vanskeligstilte 553.119 Åpne rørinstallasjoner for vannforsyning i boliger 553.182 Støy fra avløpsinstallasjoner
Januar 2010
700.209 Prinsipper for miljøbevisst renhold. «Beste Praksis Renhold» 700.210 Omstilling til et miljøbevisst renhold. «Beste Praksis Renhold»
November 2009
522.891 Etasjeskillere i massivtre 542.401 Betongoverflater. Strukturer og mønstre 542.661 Overflatebehandling av nye betongfasader 552.403 Varmepumper i bygninger. Funksjonsbeskrivelse
September 2009
341.706 Idrettsanlegg. Flerbrukshaller
August 2009
342.207 Grunnskolebygg. Eksempler 522.362 Tilfarergolv i nye og eksisterende bygg 522.515 Lydisolerende golv og golvbelegg 525.835 Takstoler av tre for små spenn til framstilling på byggeplass
Mai 2009
541.501 Legging av golvbord 544.803 Torvtak
April 2009
520.323 Brannmotstand for bjelker og søyler av betong, mur og tre 550.361 Sprinkleranlegg 550.363 Brannsikringsløsninger for rom med skadefølsomt innhold 742.641 Utvendig behandling av trehus fra før 1960. Materialbruk og fargesetting 742.642 Utvendig behandling av trehus fra før 1960. Fargeundersøkelse og ny maling
Mars 2009
342.205 Grunnskolebygg. Funksjoner og arealer 525.306 Terrasser med beplantning på bærende betongdekker 542.640 Overflatebehandling av utvendig trevirke 726.605 Balkonger. Utbedring, utvidelse og utskifting
Januar 2009
401.104 Standarder for bygg og anlegg. Oversikt og begreper 525.866 Undertak 550.401 Opphengssystemer for tekniske installasjoner. Dimensjonering og utførelse 571.803 Plastmaterialer i bygg. Typer og egenskaper 725.116 Utbedring av skader i skrå tretak uten kaldt loft 744.202 Skader på profilerte takplater og båndtekning. Årsaker og utbedringsmåter
Oktober 2008
517.631 Fundamentering av små konstruksjoner 544.204 Tekking med asfalttakbelegg eller takfolie. Detaljløsninger 720.302 Offentlige bestemmelser for brannsikring av eksisterende bygninger
August 2008
330.116 Utforming av hybler med fellesarealer 522.355 Etasjeskiller med trebjelkelag. Varmeisolering og tetting 571.508 Keramiske fliser. Typer og egenskaper
Mai 2008
523.002 Yttervegger over terreng. Egenskaper og konstruksjonsprinsipper. Krav og anbefalinger 542.645 Kledninger av ubehandlet tre 573.142 Festemidler for å henge opp lette gjenstander i bygningsplater 573.151 Mekaniske treforbindelsesmidler 722.525 Knirk i golv. Årsaker og utbedringsmetoder 725.117 Utbedring av skader i skrå tretak med kaldt loft
Juli 2007
312.035 Planlegging av områder for fritidsbebyggelse 331.130 Frittliggende hytter 331.133 Frittliggende hytter. Eksempler 501.107 Ren, tørr og ryddig byggeprosess 501.108 Renhold i byggeperioden 515.235 Enkle vannforsyningsanlegg for fritidsboliger 520.036 Kvalitetskontroll av herdet betong. Feltmetoder 522.521 Støydempende golvkonstruksjoner i tekniske rom 523.285 Lette sandwichelementer i yttervegger og tak 527.311 Lydregulering og støydemping i glassoverbygde arealer 620.050 Skadevurdering og planlegging av rehabilitering av brannskadde bygninger 700.212 Renhold i skoler og barnehager 700.620 Brannsikring av eldre, tett trehusbebyggelse 720.315 Brannteknisk utbedring av murgårder fra perioden 1870-1940 722.524 Forbedring av lydisolasjonen i tunge etasjeskillere 740.111 Kondens på kalde overflater. Årsaker og tiltak
Januar 2007
330.118 Boliger med fleksibilitet, fellesskapsløsninger og servicetilbud 525.304 Terrasse på etasjeskiller av betong for lett eller moderat trafikk 525.933 Sikringsutstyr for arbeid på tak 541.805 Golv i bad og andre våtrom 541.806 Sluk og overgang mellom membran og sluk 543.101 Innvendig trepanel 544.103 Tekking med profilerte metallplater 550.501 Vibrasjonsisolering av maskiner og utstyr 554.221 Dimensjonering av belysningsanlegg 720.082 Råte- og fargeskadesopp. Skadetyper og utbedring 722.528 Forbedring av stivhet i trebjelkelag 727.813 Feil og skader i baderom
Juli 2006
220.345 Tilgjengelighet for synshemmede 321.085 Brannteknisk prosjektering av overbygde gårder og gater 520.029 Herdetiltak for betongkonstruksjoner 527.101 Kjølerom 527.204 Bad og andre våtrom 721.211 Fuktskader i kryperom. Årsaker og utbedringsmetoder 741.111 Skader på golv med golvavrettingsmasser. Årsaker og utbedring
Januar 2006
220.330 Astma, allergi og inneklima 371.801 Serveringssteder 379.205 Garderober for ansatte og publikum 520.380 Røykkontroll i bygninger 524.335 Lydisolering i skoler og barnehager 542.022 Fasadeutforming og tilsmussing 543.505 Våtromsvegger med overflate av vinyl, baderomspanel eller maling 543.506 Våtromsvegger med fliskledning 544.101 Tekking med takstein. Materialer, legging og forankring 553.456 Alternative klosettanlegg 721.111 Eldre bygningsfundamenter og grunnmurer. Metoder og materialer 721.112 Eldre bygningsfundamenter og grunnmurer. Utbedring og refundamentering 727.121 Fukt i kjellere. Årsaker og utbedring 742.240 Tilsmussing av fasader 742.241 Fasaderengjøring
Juli 2005
515.162 Drikkevannsbrønner 520.306 Brann- og seksjoneringsvegger i større bygninger 527.301 Lydisolerte kontroll- og hvilerom 527.307 Støydemping i trapperom og korridorer 532.211 Tretrapper 532.212 Trapper av betong og naturstein 541.201 Påstøp og golvpuss på golv 542.811 Fasadepuss. Valg av pusstype 542.813 Fasadepuss. Utførelse 553.181 Støy fra vannrør i bygninger 553.185 Trykkstøt i sanitærinstallsjoner 727.815 Tilstandsanalyse av våtrom. Tilstandsregistrering på nivå 2 og 3
Januar 2005
311.109 Klimaundersøkelser 311.110 Arealdisponering og vernetiltak i værharde utbyggingsområder 321.020 Plassering og utforming av mindre bygninger på værharde steder 321.077 Brannteknisk prosjektering. Områdeplanlegging 342.107 Barnehager. Planlegging og utforming 520.305 Brannvegger i trehusbebyggelse 521.011 Valg av fundamentering og konstruksjoner mot grunnen 552.331 Filtrering av luft i ventilasjonsanlegg 554.225 Belysning i innendørs idrettsanlegg 554.235 Belysning av utendørs idrettsanlegg 700.216 Renhold i bade- og svømmeanlegg 701.401 Muggsopp i bygninger. Forekomst og konsekvenser for inneklimaet 722.117 Skader på industrigolv av betong. Årsaker og utbedring 725.403 Etterisolering av tretak 725.560 Nye brannskiller i eksisterende oppfôrede tretak
Juli 2004
321.225 Føringer for IKT- og elkabler. Planlegging og plassering 344.110 Tilpasningsdyktige kontorbygninger 379.243 Tilrettelegging for rasjonelt renhold 421.401 Lydutbredelse og støy. Grunnbegreper 421.402 Romakustikk og lydisolering. Grunnbegreper 421.625 Dagslysinnfall og sparepotensial for belysningsenergi 421.626 Beregning av gjennomsnittlig dagslysfaktor og glassareal 501.101 Planlegging og bygging med lite avfall 520.026 Viktige parametrer for prosjektering og utførelse av bestandige betongkonstruksjoner 520.415 Beslag mot nedbør 521.203 Fundamentering med ringmur og ventilert kryperom 523.127 Betongvegg mot terreng 525.819 I-bjelker av tre i tak. Konstruksjonsdetaljer 544.105 Tekking med asfalttakshingel 552.112 Elektriske golvvarmeanlegg 552.114 Elektriske varmefolier i himling 573.105 Tettelister. Egenskaper og materialvalg 700.214 Renhold i sykehus og andre helseinstitusjoner 720.415 Skader i tilknytning til beslag mot nedbør. Årsaker og utbedring 722.506 Etterisolering av etasjeskillere over kjeller og kryperom 727.817 Tilstandsanalyse av våtrom. Tilstandsregistrering nivå 1 744.201 Tak tekket med takfolie eller asfalttakbelegg. Vedlikehold, utbedring og omtekking 752.250 Rengjøring av ventilasjonsanlegg. Tilsmussing og rengjøringsbehov 752.251 Rengjøring av ventilasjonsanlegg. Metoder, utstyr og prosess
Januar 2004
220.130 Prinsipper og metoder for belysning 379.123 Belysning i glassgårder 470.201 Miljøindikatorer for planlegging og produksjon av bygninger 515.465 Økologisk håndtering av spillvann ved kildeseparering 520.315 Brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner 522.117 Industrigolv av betong på grunnen 525.814 Taksperrer av tre 527.102 Fryserom og fryselager 541.005 Golvbelegg for industrigolv. Egenskaper, krav og bruksområder 541.412 Naturstein på innvendige golv 542.302 Naturstein i fasader. Luftet kledning 572.108 Steinmaterialer. Sand, grus og pukk 700.262 Miljøindikatorer for FDV av bygninger 700.307 Definisjoner, etablering og bruk av levetidsdata for bygg og bygningsdeler 701.266 Energisparende tiltak i boliger 723.511 Etterisolering av yttervegger av tre
Juli 2003
316.211 Bevaring av vegetasjon i bygge- og anleggsområder 324.501 Personheiser 503.434 Byggeplassbelysning 513.710 Sikring av eksisterende vegetasjon på byggeplasser 522.111 Betonggolv på grunnen 541.002 Golvbelegg for bolig-, kontor- og institusjonsgolv. Egenskaper, krav og bruksområder 541.314 Legging av fugefrie plastbelegg på golv 552.315 Ventilasjon og avfukting i svømmehaller og rom med svømmebasseng 554.231 Dimensjonering av utendørs belysningsanlegg 573.107 Fugeskum av énkomponent polyuretan. Egenskaper og bruk 573.212 Fugefrie plastbelegg. Typer og egenskaper 573.430 Materialdata for vanndamptransport 614.018 Eldre lover, forskrifter og anbefalinger for bad og andre våtrom 614.022 Eldre lover, forskrifter og anbefalinger for fundament, grunnmur og drenering 744.105 Utbedring og omlegging av overlappstekning 751.306 Trappeheiser og løfteplattformer
Januar 2003
321.038 Ledesystem for rømning 379.101 Vestibyler og fellesarealer 421.630 Statisk elektrisitet. Årsaker og konsekvenser 471.011 U-verdier. Etasjeskillere 471.013 U-verdier. Tak 471.041 Snølast på tak. Dimensjonerende laster 471.043 Vindlaster på bygninger 520.406 Fugetetting med elastisk fugemasse 540.222 Forebygging av statisk elektrisitet 573.121 Materialer til luft- og damptetting 700.330 Levetider for sanitærinstallasjoner i boliger 727.826 Utbedring og ombygging av baderom i boliger
Juli 2002
222.210 Miljøeffektiv programmering og prosjektering av bygninger 376.110 Planlegging av lokaler for næringsmiddelproduksjon med høye krav til hygiene 501.005 Miljøeffektiv byggproduksjon 552.308 Viftestøy og energiforbruk til vifter 552.340 Varmegjenvinnere i ventilasjonsanlegg 624.010 Livssykluskostnader for byggverk. Beregningseksempler 742.243 Graffiti. Fjerning og forebygging
Januar 2002
321.033 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 379.265 Forbruksavfall. Kildesortering, oppsamling og brannsikkerhet 379.320 Plassbehov for føringsveier til tekniske installasjoner 421.431 Lydisolering av gjennomføringer 525.824 Takåser av tre 720.311 Brannteknisk utbedring av bygninger med kaldt loft 740.219 Rengjøring av overflater og gjenstander i verneverdige bygninger
Juli 2001
312.047 Fortetting i byområder 371.208 Møte- og konferanselokaler 543.111 Innbygging av bade- og dusjkar 742.245 Fjerning av maling fra fasader
Januar 2001
344.210 Strategier for valg av kontorløsning 344.212 Strategier for valg av kontorløsning. Eksempler 379.310 Plassbehov og plassering av tekniske rom for ventilasjonsanlegg 421.424 Innbygging av støykilder 421.602 Dagslys. Egenskaper og betydning 421.621 Metoder for distribusjon av dagslys i bygninger 573.102 Tettematerialer for fuger. Gruppering og terminologi 573.104 Fugemasser. Egenskaper og materialvalg 700.218 Renhold i boliger. Tilrettelegging og metoder 720.085 Ekte hussopp. Bekjempelse og utbedring av skader
Juli 2000
220.310 Evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.312 Kravnivåer ved evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 421.425 Isolering mot utendørs støy. Beregningsmetode. 515.165 Enkle renseanlegg for forbruksvann 524.361 Luftlydisolasjon mellom trapperom/korridor og oppholdsrom i ulike bygninger 552.335 Prosjektering av energieffektive ventilasjonsanlegg 740.218 Renhold av inventar- og innredningsoverflater. Midler og metoder 752.604 Utforming av utvendige komponenter ved ettermontering av tekniske anlegg
Januar 2000
312.008 Stedsanalyse 330.033 Utforming av arealer mellom veg og inngang på småhustomter 511.211 Planlegging for bygging på forurenset grunn 520.535 Vibrasjoner og strukturlyd i bygninger fra veg og jernbane 527.201 Badstuer i boliger 727.305 Forbedring av lydisolering med rom i rom-løsninger 741.203 Renhold av teppegolv. Midler og metoder 741.204 Renhold av myke, halvharde og harde golv. Midler og metoder
Juli 1999
471.111 Beregningsmetode for å unngå kondens eller muggvekst på innvendige overflater 513.131 Utlegging og komprimering av sprengsteinsfylling 522.353 Trebjelkelag i bolighus. Bæreevne ved last fra peiser og ovner 543.424 Lydspredende flater (diffusorer) 700.012 Veiledning for vedlikehold og utbedring av eldre bygninger 720.612 Oppbygning av konstruksjoner. Kartlegging og undersøkelse 723.315 Etterforankring av skallmurvegger og murte forblendinger 727.115 Senking av golv i eksisterende kjeller og kryperom
Januar 1999
312.027 Fortettingsplanlegging i småhusområder 312.325 Kriminalitetsforebygging i fysisk planlegging 360.301 Belysning i boligen 380.010 Utendørs belysning. Planlegging 380.011 Utendørs belysning. Utstyr 543.434 Lydreflekterende flater 552.360 Plassering av friskluftinntak og avkast for å minske forurensning 751.301 Planlegging av ny heis i eksisterende boligbygning
Juli 1998
517.112 Belegg på mindre veger og plasser 527.300 Romakustikk 554.215 Belysningsarmaturer 571.431 Armeringsprodukter for slakkarmert betong 700.615 Boligtilpasning for eldre og funksjonshemmede. Tilstandsvurdering 720.112 Skader på betongkonstruksjoner. Skadesymptomer, tilstandsgrader og utbedringsmåter
Januar 1998
620.012 Forbedring av uteområder i bygårder og blokkbebyggelse 700.125 Skader på bygninger fra rystelser. Forebygging
Juli 1997
321.011 Vurdering av byggeskikk med byggeskikksirkelen 421.610 Krav til lys og belysning
Januar 1997
520.120 Planlegging av betongelementbygg 720.081 Insektskader. Angrepsformer og bekjempelse 727.602 Planlegging av nye våtrom i boliger
Juli 1996
311.115 Beregning av sol-, skygge- og horisontforhold 521.304 Pilarer av betong i telefarlig grunn 552.351 Fordeling av ventilasjonsluft i rom 723.105 Boligblokker. Modernisering og utbedring av fasader
Januar 1996
522.881 Dekker av betong- og lettbetongelementer 527.231 Glassgårder i store bygg. Temperatur- og energiforhold 626.121 Brukerhåndbok for yrkesbygg 752.207 Drift og vedlikehold av varmtvannssentraler, distribusjonsnett og varmeanlegg
Juli 1995
612.011 Stilarter i arkitekturen etter 1945 626.110 Mønster for drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon for yrkesbygg 720.111 Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner
Januar 1995
552.109 Varmtvannssentraler og varmeanlegg
Juli 1994
523.611 Betongelementer i fasader
Juli 1993
321.010 Byggeskikk. Definisjoner og virkemidler 711.401 Grunnforhold. Skader på småhus
Januar 1993
523.621 Fuger i fasader av betongelementer
Januar 1992
527.245 Rom med høy fuktbelastning
Juli 1991
472.411 Solstrålingsdata for energi- og effektberegninger 700.264 Systemer for energioppfølging
Januar 1991
515.505 Fjernvarme i boligområder 552.108 Automatisk temperaturregulering i elektrisk oppvarmede småhus
Januar 1990
552.103 Oppvarming av boliger. Energiforbruk og kostnader