August 2017
473.020 Nullutslippsbygninger (ZEB). Retningslinjer og beregningsmetoder 524.305 Skillevegg mellom rekkehusboliger 571.049 Kryssfinerplater. Typer og egenskaper
Juni 2017
520.320 Brannteknisk klassifisering og dokumentasjon av bygningsdeler og byggeprodukter 533.163 Solskjerming. Typer og hensyn ved valg 726.608 Innglassingssystemer for balkong
Mai 2017
241.070 Avfallshåndtering i byggesaker. Planlegging og dokumentasjon 421.505 Godt inneklima i yrkesbygninger 700.105 Inneklimaproblemer i yrkesbygninger 773.340 Asbest i bygninger. Forekomst og påvisning 773.341 Asbestsanering
April 2017
520.346 Brannmotstand i opphengssystemer for tekniske installasjoner 520.391 Rømning via vindu. Krav og utforming 553.116 Dimensjonering av rør for tappevann i bygninger 612.012 Bygningsvern. Definisjoner, kulturminneverdier og råd om bygningspleie 612.015 Bygningsvern. Lover, aktører og støtteordninger 612.052 Eldre måleenheter 612.110 Tilbakeføring av bygningers utseende 614.014 Bygningslovgivning og byggebestemmelser fra første halvdel av 1800-tallet til 1930 614.016 Byggebestemmelser 1924–1996. Krav til utførelse
Mars 2017
523.151 Lysgraver foran kjellervinduer 543.301 Keramiske fliser på innvendige vegger. Materialer, planlegging og underlag 733.109 Forbedring av lydisolasjonen til eksisterende vinduer
Februar 2017
522.511 Lydisolerende etasjeskillere med trebjelkelag i boliger 600.004 Byggforvaltning. Begreper og definisjoner 700.126 Flytting av bygninger - hele eller i store deler 700.127 Flytting av trehus ved demontering 700.320 Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler 720.115 Tilstandsanalyse av utvendig trevirke. Registrering og vurdering 720.116 Tilstandsanalyse av utvendig trevirke. Bildekatalog, symptomliste og typiske skadesteder