Mars 2017
523.151 Lysgraver foran kjellervinduer 543.301 Keramiske fliser på innvendige vegger. Materialer, planlegging og underlag 733.109 Forbedring av lydisolasjonen til eksisterende vinduer
Februar 2017
522.511 Lydisolerende etasjeskillere med trebjelkelag i boliger 600.004 Byggforvaltning. Begreper og definisjoner 700.126 Flytting av bygninger - hele eller i store deler 700.127 Flytting av trehus ved demontering 720.115 Tilstandsanalyse av utvendig trevirke. Registrering og vurdering 720.116 Tilstandsanalyse av utvendig trevirke. Bildekatalog, symptomliste og typiske skadesteder 722.310 Trebjelkelag i eldre boligbygninger. Metoder og materialer 723.304 Eldre laftede vegger. Metoder og materialer 723.305 Eldre vegger av reisverk. Metoder og materialer 723.308 Eldre yttervegger av mur og betong. Metoder og materialer 725.012 Bærekonstruksjoner av tre for tak i eldre boligbygninger 770.111 Mørtler for utbedring og reparasjon av eldre murbygninger 770.115 Leire som byggemateriale. Muring, pussing og annen bruk 700.320 Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler 722.311 Gulv på grunnen og etasjeskillere av stål og betong i eldre boligbygninger. Metoder og materialer 723.306 Eldre vegger av bindingsverk. Metoder og materialer 744.803 Tradisjonelle torvtak 723.309 Eldre vegger av stampet jord. Metoder og materialer 723.310 Eldre vegger murt med kubber eller knubber av tre. Metoder og materialer 744.103 Taktekking av tegl- og betongtakstein, skifer, bordtak, kavletak og takspon på eldre bygninger 720.712 Treforbindelser i eldre konstruksjoner
Januar 2017
432.101 Trebeskyttelse. Overflatebehandling, trykkimpregnering og modifisering 525.422 Lydisolasjonsegenskaper for tak 552.135 Ildsteder og skorsteiner 752.410 Skader på skorsteiner. Årsaker og utbedring 241.012 Mindre tiltak som er unntatt fra søknadsplikt 752.130 Demontering og gjenoppbygging av eldre ildsteder