September 2020
321.025 Brannsikkerhet. Prosjektering, utførelse og kontroll 321.026 Brannsikkerhet. Brannsikkerhetsstrategi og brannkonsept 321.027 Brannsikkerhet. Detaljprosjektering 321.028 Brannsikkerhet. Utførelse 321.029 Brannsikkerhet. Uavhengig kontroll 471.010 Varmekonduktivitet og varmemotstand for bygningsmaterialer 520.110 Modulbygninger av tre. Vurdering av egnethet 523.255 Yttervegger av bindingsverk. Varmeisolering og tetting 573.344 Varmeisolasjonsmaterialer. Typer og egenskaper 626.102 Brannsikkerhet for bygninger i bruk
Juni 2020
220.335 Dimensjonering for rullestolbrukere 323.101 Atkomst og inngangsparti 330.112 Boligblokker – utforming og omgivelser 330.114 Utforming av leiligheter 361.501 Utforming av balkonger og terrasser i boliger 388.510 Møteplasser i det offentlige rom 474.511 Fuktsikkerhet. Viktige kontrollpunkter ved prosjektering og utførelse
Mai 2020
321.015 Planlegging av gode lydforhold i bygninger 552.306 Støy fra ventilasjonsanlegg
April 2020
524.325 Lydisolasjon for innervegger av bindingsverk 525.106 Skrå tretak med kaldt loft 552.111 Vannbåret gulvvarme. Rørsystem og dimensjonering 552.122 Vannbåret gulvvarme. Oppbygging av gulv
Mars 2020
330.009 Boliger og boligbygninger. Definisjoner
Januar 2020
324.301 Utforming av trapper 363.110 Kommunikasjonsvei og entre i boligbygninger 514.221 Fuktsikring av konstruksjoner mot grunnen
Desember 2019
525.775 Overlyselementer på kompakte tak
Oktober 2019
323.111 Svalganger i boligbygninger 472.001 Kuldebroer. Typer, konsekvenser og bruk av normalisert kuldebroverdi