September 2018
471.008 Beregning av U-verdier etter NS-EN ISO 6946 520.226 Stålbjelker for små spenn. Dimensjoneringstabeller 533.102 Vinduer. Typer og funksjoner 722.512 Forbedring av lydisolasjonen for etasjeskillere av tre i boliger
August 2018
520.024 Naturlig tilslag i betong. Egenskaper og dokumentasjon 620.016 Større tiltak i eksisterende bygninger. Planlegging og gjennomføring 622.018 Oppgradering i boligselskaper. Beslutningsprosesser
Juni 2018
421.132 Fukt i bygninger. Teorigrunnlag
Mai 2018
525.107 Skrå tretak med oppholdsrom på deler av loftet 527.302 Lydregulering og støyreduksjon i produksjonslokaler og forretningslokaler 573.250 Maling, beis, olje og lakk. Typer og egenskaper
April 2018
330.205 Krav til brukbarhet, tilgjengelighet og sikkerhet i boligbygninger 520.339 Bruk av brennbar isolasjon i bygninger 520.352 Brannsikring og røyksikring av balanserte ventilasjonsanlegg 525.207 Kompakte tak 543.613 Nedfôret himling 700.117 Undersøkelse av fuktskader i bygninger
Mars 2018
474.533 Byggfukt. Uttørking og forebyggende tiltak 520.235 Søyler av stål. Dimensjoneringstabeller 523.701 Innsetting av vindu i vegger av bindingsverk 523.702 Innsetting av vindu i mur- og betongvegger 536.112 Rekkverk 544.106 Taktekking med bord 544.107 Taktekking med treshingel 700.305 Tilstandsanalyse av bygninger og bygningsdeler 723.638 Utskifting av vinduer
Februar 2018
525.002 Takformer, taktyper og oppbygning
Januar 2018
543.301 Keramiske fliser på innvendige vegger. Materialer, planlegging og underlag 571.104 Norsk naturstein. Bergarter, produksjon og steintyper 571.105 Naturstein. Egenskaper, produkter og bruksområder