August 2019
220.311 Sjekklister for prosjektering av bygninger og utearealer med universell utforming 524.321 Lydisolasjon for massive innervegger 524.325 Lydisolasjon for innervegger av bindingsverk 525.307 Tak for biltrafikk og parkering
Juni 2019
503.415 Værbeskyttelse under bygging
Mai 2019
361.105 Stue i boliger
April 2019
323.101 Atkomst og inngangsparti 521.811 Telesikring av uoppvarmede bygninger og konstruksjoner. Dimensjonering og utførelse 542.201 Fasadekledning av metall 542.301 Murt forblending 542.502 Utvendig kledning med plane plater 724.523 Forbedring av lydisolasjonen for innervegger
Mars 2019
520.310 Brannspredning via fasader 521.112 Gulv på grunnen med ringmur. Telesikring og varmeisolering av oppvarmede bygninger 524.305 Skillevegg mellom rekkehusboliger 740.215 Skader på innvendige flislagte gulv. Årsaker og utbedring
Februar 2019
363.110 Kommunikasjonsvei og entre i boligbygninger
Januar 2019
361.411 Kjøkken i boliger
Desember 2018
361.121 Soverom i boliger 520.706 Sikring mot radon ved nybygging 523.741 Karnapper 525.322 Isolert, kompakt terrasse med trebjelkelag 527.303 Lydregulering og støyreduksjon i idrettshaller, gymnastikksaler og svømmehaller 700.802 Miljøkartlegging og miljøsanering ved riving og ombygging
November 2018
366.101 Bod og oppbevaringsplass i boliger 451.021 Klimadata for termisk dimensjonering og frostsikring 471.014 U-verdier. Gulv på grunnen og vegger mot terreng 544.221 Taktekking med tynnplater av metall. Båndtekking og skivetekking
Oktober 2018
701.706 Tiltak mot radon i eksisterende bygninger
September 2018
471.008 Beregning av U-verdier etter NS-EN ISO 6946