Februar 2017
600.004 Byggforvaltning. Begreper og definisjoner 700.320 Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler
Januar 2017
432.101 Trebeskyttelse. Overflatebehandling, trykkimpregnering og modifisering 525.422 Lydisolasjonsegenskaper for tak 552.135 Ildsteder og skorsteiner 752.410 Skader på skorsteiner. Årsaker og utbedring 241.012 Mindre tiltak som er unntatt fra søknadsplikt 752.130 Demontering og gjenoppbygging av eldre ildsteder 752.135 Eldre regler for ildsteder og skorsteiner
Desember 2016
330.205 Krav til tilgjengelighet i boligbygninger 312.015 Planlegging av småhusområder. Veier og parkering 312.011 Arealplanlegging. Lokalisering av nye boliger 312.013 Planlegging av småhusområder. Stortomtmetoden 312.017 Planlegging av småhusområder. Fellesarealer, grønnstruktur og inngrep i terrenget 312.019 Planlegging av småhusområder. Tomt og bebyggelse
November 2016
241.011 Forhåndskonferanse for byggetiltak 241.010 Saksbehandling, ansvar og kontroll i byggesaker 240.005 Lover og regler for bygge- og anleggsnæringen 536.112 Rekkverk 241.013 Tiltak som tiltakshaver selv kan søke om, prosjektere og utføre 220.311 Sjekklister for prosjektering av universelt utformede bygninger og utearealer
Oktober 2016
727.113 Ombygging og innredning av kjeller til boligrom 770.006 Eldre byggevarer. Trelast, trevarer, kledningsplater, rullprodukter og belegg 573.146 Forankring i murverk 770.007 Eldre byggevarer. Sement, betong, betongprodukter, mørtler, naturstein og keramiske produkter 770.008 Eldre byggevarer. Varmeisolasjonsprodukter, metallvarer og glass
September 2016
522.511 Lydisolerende etasjeskillere med trebjelkelag i boliger 522.512 Lydisolerende etasjeskillere med trebjelkelag. Målte verdier 330.172 Utforming av asylmottak
August 2016
742.111 Eldre, utvendig bordkledning. Profiler og utførelse