Universell utforming av skolebygninger

Byggforskserien

Februar 2012
220.315
Printet av uinnlogget bruker 20.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

220.315

Universell utforming av skolebygninger

Februar 2012

Fig. v

Fra Eberg skole i Trondheim. Tydelig trafikkareal. Biblioteket ligger som en åpen lomme til trafikkarealet. Det er glassfelt i veggen mot lukkede rom. Klar og oversiktlig planløsning gjør det lett å orientere seg i bygningen. Arkitekt: Arkitektene Vis-A-Vis AS. Foto: SINTEF Byggforsk

 

Universell utforming omfatter både den arkitektoniske helheten og en mengde detaljer, og er knyttet til alt fra organisering og dimensjonering av rom og arealer til utførelse, materialvalg og fargesetting. Denne anvisningen fokuserer på universell utforming i de første fasene av prosjekteringen. Foruten å vise til krav i forskrifter, veiledninger og standarder, gir anvisningen anbefalinger basert på SINTEF Byggforsks mangeårige arbeid med skoleanlegg. Noen av anbefalingene har et høyere ambisjonsnivå enn forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) [621], som må anses som minimumsløsninger.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innFebruar 2012 ISSN 2387-6328