Universell utforming av skolebygninger

Byggforskserien

Februar 2012
220.315
Sist endret 06.06.2018
Printet av uinnlogget bruker 29.05.2024 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

220.315

Universell utforming av skolebygninger

Februar 2012

Fig. v

Fra Eberg skole i Trondheim. Tydelig trafikkareal. Biblioteket ligger som en åpen lomme til trafikkarealet. Det er glassfelt i veggen mot lukkede rom. Klar og oversiktlig planløsning gjør det lett å orientere seg i bygningen. Arkitekt: Arkitektene Vis-A-Vis AS. Foto: SINTEF Byggforsk

 

Universell utforming omfatter både den arkitektoniske helheten og en mengde detaljer, og er knyttet til alt fra organisering og dimensjonering av rom og arealer til utførelse, materialvalg og fargesetting. Denne anvisningen fokuserer på universell utforming i de første fasene av prosjekteringen. Foruten å vise til krav i forskrifter, veiledninger og standarder, gir anvisningen anbefalinger basert på SINTEF Byggforsks mangeårige arbeid med skoleanlegg. Noen av anbefalingene har et høyere ambisjonsnivå enn forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) [621], som må anses som minimumsløsninger.

 

Februar 2012 ISSN 2387-6328For å lese mer må du kjøpe tilgang.

BFS
1253,25 kr/mnd

Byggforskserien komplett

Delserie Planlegging
300,00 kr/mnd

Delserie Planlegging

Enkeltanvisning
kr 280,00 for 12 mnd.

Enkeltanvisning

Alle abonnement faktureres 12 måneder forskuddsvis.

Se alle priser her

Andre abonnement

Prøveabonnement
Gratis

Prøveabonnement

Studentabonnement
fra kr 349,00

Studentabonnement


Les mer om Byggforskserien

Allerede abonnent?   Logg inn