Tilsmussing av fasader

Byggforskserien

Vår 2006
742.240
Printet av uinnlogget bruker 18.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

742.240

Tilsmussing av fasader

Vår 2006

 

Fig. v

Fig. 24

Det er først og fremst den øvre delen av fasaden og hjørnene på bygningen som blir rengjort av slagregn (markert med blått) [621].

 

Dette bladet omhandler tilsmussing av fasader. Bladet gir en oversikt over de viktigste smusstypene, ytre forhold som påvirker fasadetilsmussing og smusstypenes løselighet. Utforming av fasader for å redusere tilsmussing er behandlet i Byggdetaljer 542.022. Rengjøring av fasader er behandlet i Byggforvaltning 742.241.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innVår 2006 ISSN 2387-6328