Byggebransjens våtromsnorm
Bransjenorm for planlegging og utførelse av vannskadesikre, funksjonelle våtrom
BVN 10.200 Hvordan og hvorfor man bør bruke Byggebransjens våtromsnorm (BVN) BVN 11.100 Byggebransjens våtromsnorm (BVN) BVN 11.101 Fagrådet for våtrom (FFV). Organisasjon BVN 12.100 Opplæring og sertifisering av personer og godkjenning av bedrifter BVN 20.010 Kvalitet i våtrom - en fellesoppgave BVN 20.011 Kvalitet i våtrom. Styrings- og kontrollskjema BVN 20.012 Framdriftsplan for arbeid i våtrom. Eksempel BVN 20.020 Samordnet modernisering av bad i boligblokker. Utskifting av felles vann og avløp BVN 20.041 Saksbehandling av tiltak i våtrom. Full søknad BVN 20.045 Saksbehandling av tiltak i våtrom. Tiltak med reduserte krav til søknad og arbeider som ikke er søknadspliktige BVN 20.050 Krav til våtrom i byggteknisk forskrift (TEK17). Del I: Rom og dokumentasjon BVN 20.051 Krav til våtrom i byggteknisk forskrift (TEK17). Del II: Sanitærinstallasjoner og overflater BVN 21.060 Plassbehov for sanitærutstyr BVN 21.110 Planløsning av baderom, toalettrom og vaskerom i boliger BVN 21.200 Spesifikasjon av utstyr, innredning og tettesjikt. Sjekkliste for avtale med oppdragsgiver BVN 25.110 Vurdering av enkeltbad før delvis fornyelse eller full modernisering BVN 25.210 Tilstandsanalyse av våtrom BVN 25.211 Tilstandsanalyse av våtrom. Klassifiseringsskjema BVN 25.212 Tilstandsanalyse av våtrom. Registrerings- og vurderingsskjema BVN 25.215 Eksempler på tilstandsbeskrivelse og vurdering av baderom BVN 30.030 Fukt og fukttransport i våtrom BVN 30.050 Bad i eksisterende trekonstruksjoner. Nybygging og ombygging BVN 30.055 Bad i underetasjer. Eksempler på golv- og veggkonstruksjoner BVN 30.100 Krav til fallforhold, overflater og underlag BVN 31.020 Utførelse av påstøp med betong, mørtel eller avrettingsmasse BVN 31.110 Våtromsgolv på trebjelkelag BVN 31.205 Våtromsgulv på tunge etasjeskillere BVN 31.206 Våtromsgulv på grunnen BVN 31.210 Gulv med innstøpte elektriske varmeenheter. Krav til oppbygning BVN 31.320 Systemer for vannbåret gulvvarme - planlegging og dimensjonering BVN 32.110 Utførelse av bindingsverksvegg. Utforming og dimensjoner BVN 32.111 Utførelse av bindingsverksvegg. Detaljer BVN 32.300 Murte og støpte veggkonstruksjoner BVN 32.660 Fuktsikring av dører og vinduer i våtrom BVN 34.010 Våte og tørre soner i baderom og andre våtrom. Valg av membran og ferdig overflate BVN 34.101 Gjennomføringer i tunge konstruksjoner. Vanntetthet og brannsikring BVN 34.321 Påstrykningsmembran – systemer og montering BVN 34.335 Foliemembran – systemer og montering BVN 34.341 Våtromsplater av ekstrudert polystyren (XPS) – systemer og montering BVN 34.410 Vinylbelegg for golv. Legging BVN 34.420 Vinylbelegg for vegg. Montering BVN 34.510 Baderomspanel. Planlegging og utførelse BVN 34.610 Malingssystemer for vegg BVN 34.705 Underlag for keramiske fliser. Krav til materialer og forberedelse av underlaget BVN 34.706 Planlegging og utførelse av flisarbeider BVN 41.210 Rør-i-rør-systemer BVN 41.310 Føringsveier for tappevann BVN 42.105 Sluk og slukmansjetter. Typer og samvirke med membran BVN 42.110 Montering av golvsluk i trebjelkelag BVN 42.112 Montering av golvsluk i tunge konstruksjoner BVN 42.210 Avløpsinstallasjoner. Prosjektering BVN 42.310 Avløpsinstallasjoner. Utførelse BVN 42.410 Innbyggingssisterner for klosett BVN 43.105 Baderom med badekar - planlegging og utførelse BVN 44.110 Ventilasjon av våtrom i boliger. Krav, anbefalinger og prinsipper BVN 44.120 Ventilasjon av våtrom i boliger. Dimensjoner på og utførelse av kanaler og ventiler BVN 44.510 Ventilasjon ved modernisering av baderom i boligblokker BVN 44.520 Forbedring av ventilasjon i baderom i småhus BVN 45.110 Elektriske installasjoner i våtrom BVN 45.205 Gulv med elektrisk varmeanlegg. Elektroarbeid BVN 50.100 Registrering av produkter. Søknad og vilkår BVN 52.200 Bygningsplater BVN 53.010 Tetthetsprøving av membraner etter montering BVN 55.210 Avløpsrør. Typer og egenskaper BVN 56.110 Varmekabler og varmefolier. Produkter til elektrisk varme i gulvkonstruksjoner BVN 60.005 Kvalitetssikring og dokumentasjon av arbeider i våtrom BVN 60.015 Fuktregistrering og fuktmåling. Instrumenter og metoder BVN 61.102 Skjema for prosjektdata BVN 61.105 Oversikt over foretak som er involvert i prosjektet BVN 61.121 Sjekklister brukt i prosjekter BVN 61.241 Oversikt over dokumentasjon for produkter og systemer brukt i prosjektet BVN 61.511 FDV-dokumentasjon for et prosjekt. Eksempel på innholdsfortegnelse BVN 62.401 Egenkontroll av arbeider. Bruk av BVNs sjekklister BVN 62.411 Egenkontroll av arbeider med vanntett sjikt (membranarbeider). Sjekkliste for prosjektering BVN 62.415 Egenkontroll av arbeider med vanntett sjikt (membranarbeider). Sjekkliste for utførelse BVN 62.421 Egenkontroll av tømrerarbeider. Sjekkliste for prosjektering BVN 62.425 Egenkontroll av tømrerarbeider. Sjekkliste for utførelse BVN 62.441 Egenkontroll av mur- og pussarbeider. Sjekkliste for prosjektering BVN 62.445 Egenkontroll av mur- og pussarbeider. Sjekkliste for utførelse BVN 62.451 Egenkontroll av rørarbeider. Sjekkliste for prosjektering BVN 62.455 Egenkontroll av rørarbeider. Sjekkliste for utførelse BVN 62.471 Egenkontroll av elektroarbeider. Sjekkliste for prosjektering BVN 62.475 Egenkontroll av elektroarbeider. Sjekkliste for utførelse