Trebjelkelag, tilfarergulv og undergulv
Enkle dimesjoneringstabeller, beskrivelser av oppbygning og utførelse av nye og eldre bjelkelagskonstruksjoner
522.351 Trebjelkelag. Dimensjonering og utførelse 522.353 Trebjelkelag i bolighus. Bæreevne ved last fra peiser og ovner 522.355 Etasjeskiller med trebjelkelag. Varmeisolering og tetting 522.362 Tilfarergulv i nye og eksisterende bygninger 522.861 Undergolv på trebjelkelag 722.310 Trebjelkelag i eldre boligbygninger. Metoder og materialer 722.311 Gulv på grunnen og etasjeskillere av stål og betong i eldre boligbygninger. Metoder og materialer 722.525 Knirk i golv. Årsaker og utbedringsmetoder 722.528 Forbedring av stivhet i trebjelkelag
Fagområdet behandles også i følgende anvisninger
471.011 U-verdier. Etasjeskillere 471.013 U-verdier. Tak 520.205 Planlegging av bygninger med KLT-elementer 520.222 Bjelker av tre. Dimensjonering 520.233 Søyler av tre. Dimensjonering 520.238 Skivekonstruksjoner av tre 520.321 Brannmotstand for etasjeskillere av tre og betong 522.511 Lydisolerende etasjeskillere med trebjelkelag i boliger 522.512 Lydisolerende etasjeskillere med trebjelkelag. Målte verdier 522.515 Lydisolerende golv og golvbelegg 523.251 Bindingsverk av tre. Dimensjonering og utførelse 523.731 Trinnfritt inngangsparti for småhus av tre. Tekniske løsninger 523.741 Karnapper 524.305 Skillevegg mellom rekkehusboliger 541.501 Legging av golvbord 541.505 Legging av parkett 552.112 Elektriske golvvarmeanlegg 571.046 Sponplater. Typer og egenskaper 571.049 Kryssfinerplater. Typer og egenskaper 571.050 OSB-plater. Typer og egenskaper 722.506 Etterisolering av etasjeskillere over kjeller og kryperom 722.512 Forbedring av lydisolasjonen for etasjeskillere av tre i boliger 725.403 Etterisolering av tretak