Trapper, ramper og heiser
Vertikal kommunikasjon er en betydelig sikkerhetsrisiko og ofte mer plasskrevende enn man tror. Anvisningene beskriver minstekravene TEK og gir anbefalinger om god dimensjonering og utforming,
324.301 Utforming av trapper 324.501 Personheiser 532.211 Tretrapper 532.212 Trapper av betong og naturstein 536.112 Rekkverk 751.301 Planlegging av ny heis i eksisterende boligbygning 751.306 Trappeheiser og løfteplattformer
Fagområdet behandles også i følgende anvisninger
532.225 Trinnlyd fra trapper