Renhold
Beskriver sikring av effektivt renhold gjennom hele bygningens levetid
379.243 Tilrettelegging for rasjonelt renhold 501.107 Ren, tørr og ryddig byggeprosess 501.108 Renhold i byggeperioden 700.204 Anskaffelse av renholdstjenester – Beskrivelser og krav i anbudsdokumenter 700.209 Prinsipper for miljøbevisst renhold. «Beste Praksis Renhold» 700.211 Renholdsplanlegging 700.212 Renhold i skoler og barnehager 742.241 Fasaderengjøring 742.243 Graffiti. Fjerning og forebygging 742.245 Fjerning av maling fra fasader
Fagområdet behandles også i følgende anvisninger
222.210 Miljøeffektiv programmering og prosjektering av bygninger 241.070 Avfallshåndtering i byggesaker. Planlegging og dokumentasjon 323.101 Atkomst og inngangsparti 363.110 Kommunikasjonsvei og entre i boligbygninger 366.101 Bod og oppbevaringsplass i boliger 376.110 Planlegging av lokaler for næringsmiddelproduksjon med høye krav til hygiene 379.265 Forbruksavfall. Kildesortering, oppsamling og brannsikkerhet 421.505 Godt inneklima i yrkesbygninger 421.510 Godt inneklima i nye boliger 421.522 Emisjoner fra byggevarer. Anbefalte grenseverdier 421.630 Statisk elektrisitet. Årsaker og konsekvenser 470.103 Miljødeklarasjoner (EPD) av byggevarer 501.101 Planlegging og bygging med lite avfall 540.222 Forebygging av statisk elektrisitet 626.110 Mønster for drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon for yrkesbygg 700.100 Inneklima i eksisterende boliger. Problemer og tiltak 752.250 Rengjøring av ventilasjonsanlegg. Tilsmussing og rengjøringsbehov 752.251 Rengjøring av ventilasjonsanlegg. Metoder, utstyr og prosess