Ventilasjon
Tilfredsstillende luftkvalitet er et krav for helse og komfort. Kontroll av luftfuktighet i bygninger er nødvendig for å hindre kondens og fuktskader.

Fagområdet behandles også i følgende anvisninger