Ventilasjon
Tilfredsstillende luftkvalitet er et krav for helse og komfort. Kontroll av luftfuktighet i bygninger er nødvendig for å hindre kondens og fuktskader.
379.310 Plassbehov og plassering av tekniske rom for ventilasjonsanlegg 379.320 Plassbehov for føringsveier til tekniske installasjoner 421.503 Luftmengder i ventilasjonsanlegg. Krav og anbefalinger 552.301 Ventilasjon av boliger. Prinsipper 552.303 Balansert ventilasjon i småhus 552.305 Balansert ventilasjon av leiligheter 552.311 Ventilasjon i skoler 552.315 Ventilasjon og avfukting i svømmehaller og rom med svømmebasseng 552.323 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Prinsipper 552.324 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Krav ved innkjøp og kontroll ved overlevering 552.325 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Systemløsninger og regulering 552.326 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Innregulering og dokumentasjon av anleggsfunksjon 552.331 Filtrering av luft i ventilasjonsanlegg 552.335 Prosjektering av energieffektive ventilasjonsanlegg 552.340 Varmegjenvinnere i ventilasjonsanlegg 552.351 Fordeling av ventilasjonsluft i rom 552.360 Plassering av friskluftinntak og avkast for å minske forurensning 752.215 Balansert ventilasjon i boliger. Drift og vedlikehold 752.250 Rengjøring av ventilasjonsanlegg. Tilsmussing og rengjøringsbehov 752.251 Rengjøring av ventilasjonsanlegg. Metoder, utstyr og prosess 752.601 Forbedring av ventilasjon i boliger 752.604 Utforming av utvendige komponenter ved ettermontering av tekniske anlegg
Fagområdet behandles også i følgende anvisninger
421.501 Termisk inneklima. Betingelser, tilrettelegging og målinger 421.505 Godt inneklima i yrkesbygninger 421.510 Godt inneklima i nye boliger 421.522 Emisjoner fra byggevarer. Anbefalte grenseverdier 520.346 Brannmotstand i opphengssystemer for tekniske installasjoner 520.352 Brann- og røyksikring av ventilasjonsanlegg 520.380 Røykkontroll i bygninger 536.215 Ytterveggsventiler - lydisolasjonsegenskaper 552.306 Støy fra ventilasjonsanlegg 552.308 Viftestøy og energiforbruk til vifter 740.112 Heksesot. Årsaker, påvisning og tiltak