Saksbehandling av tiltak i våtrom. Full søknad

Byggebransjens våtromsnorm

Desember 2017
BVN 20.041
Printet av uinnlogget bruker 18.01.2018 © SINTEF Byggforsk. Ettertrykk forbudt.

BVN 20.041

Saksbehandling av tiltak i våtrom. Full søknad

Dette bladet orienterer om hvilke krav plan- og bygningsloven (pbl) med tilhørende forskrifter stiller ved full saksbehandling av byggesaker.

Våtromsarbeider inngår ofte bare som en del av et søknadspliktig tiltak. Derfor må våtromsforetakene kjenne sitt ansvar og sin plass i helheten, og de må gi sitt bidrag til søknadsdokumenter, kvalitetssikring og dokumentasjon.

Mange våtromsarbeider faller helt eller delvis utenfor søknadsregimet. BVN 20.045 beskriver tiltak med reduserte krav til søknad, hvilke arbeider som ikke er søknadspliktige og hvilke krav som da gjelder.

  Fig. v

For å få tilgang til resten av anvisningen må du logge inn eller kjøpe et dekkende abonnement.

Desember 2017 ISSN 2387-6336