Utstyr for byggeplasser og bygging
Beskriver planlegging av værbeskyttelse i forbindelse med nybygging og rehabilitering
503.415 Vinterbygging. Utstyr for byggeplasser
Fagområdet behandles også i følgende anvisninger
316.211 Bevaring av vegetasjon i bygge- og anleggsområder 503.434 Byggeplassbelysning