Utstyr for byggeplasser og bygging
Beskriver planlegging av værbeskyttelse i forbindelse med nybygging og rehabilitering
503.415 Værbeskyttelse under bygging
Fagområdet behandles også i følgende anvisninger
316.211 Bevaring av vegetasjon i bygge- og anleggsområder