Krav til våtrom i byggteknisk forskrift (TEK17). Del I: Rom og dokumentasjon

Byggebransjens våtromsnorm

Desember 2017
BVN 20.050
Printet av uinnlogget bruker 18.07.2018 © SINTEF Byggforsk. Ettertrykk forbudt.

BVN 20.050

Krav til våtrom i byggteknisk forskrift (TEK17). Del I: Rom og dokumentasjon

Desember 2017

Dette bladet og BVN 20.051 gjengir minimumskrav i byggteknisk forskrift (TEK17) til planlegging, utførelse og dokumentasjon av våtrom. Bladene beskriver også hva kravene innebærer i praksis.

Dette bladet tar for seg krav til selve rommet, mens BVN 20.051 tar for seg krav til sanitæranlegget og overflatene i rommet.

Søknadsplikten omtales ikke i dette bladet.

  Fig. vFor å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Våtromsnormen får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggebransjens våtromsnorm


Er du allerede abonnent?  Logg innDesember 2017 ISSN 2387-6336


Relevante anvisninger

Planlegging

241.070 Avfallshåndtering i byggesaker. Planlegging og dokumentasjon

Byggforvaltning

700.802 Miljøkartlegging og -sanering ved riving og ombygging

Byggebransjens våtromsnorm

BVN 20.010 Kvalitet i våtrom - en fellesoppgave BVN 20.051 Krav til våtrom i byggteknisk forskrift (TEK17). Del II: Sanitærinstallasjoner og overflater BVN 21.060 Plassbehov for sanitærutstyr BVN 21.110 Planløsning av baderom, toalettrom og vaskerom i boliger BVN 32.110 Utførelse av bindingsverksvegg. Utforming og dimensjoner BVN 32.111 Utførelse av bindingsverksvegg. Detaljer BVN 42.310 Avløpsinstallasjoner. Utførelse BVN 44.110 Ventilasjon av våtrom i boliger. Krav, anbefalinger og prinsipper BVN 44.120 Ventilasjon av våtrom i boliger. Dimensjoner på og utførelse av kanaler og ventiler BVN 44.510 Ventilasjon ved modernisering av baderom i boligblokker BVN 44.520 Forbedring av ventilasjon i baderom i småhus BVN 45.110 Elektroinstallasjoner i våtrom BVN 45.205 Golv med elektrisk varmeanlegg. Elektroarbeid BVN 50.100 Registrering av produkter. Søknad og vilkår BVN 60.005 Kvalitetssikring og dokumentasjon av arbeider i våtrom

Tidligere utgaver

BVN 20.050 Våtromsnormen og teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (1997-2000) BVN 20.050 Krav til våtrom i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (2000-2006) BVN 20.050 Krav til våtrom i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (2006-2010) BVN 20.050 Krav til våtrom i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10). Del I: Rom og dokumentasjon (2010-2011) BVN 20.050 Krav til våtrom i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10). Del I: Rom og dokumentasjon (2011-2014) BVN 20.050 Krav til våtrom i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10). Del I: Rom og dokumentasjon (2014-2015) BVN 20.050 Krav til våtrom i byggteknisk forskrift. Del I: Rom og dokumentasjon (2015-2016) BVN 20.050 Krav til våtrom i byggteknisk forskrift. Del I: Rom og dokumentasjon (2016-2017) BVN 20.050 Krav til våtrom i byggteknisk forskrift. Del I: Rom og dokumentasjon (2017-2017) BVN 20.050 Krav til våtrom i byggteknisk forskrift. Del I: Rom og dokumentasjon (2017-2017)