Ventilasjon av våtrom i boliger. Dimensjoner på og utførelse av kanaler og ventiler

Byggebransjens våtromsnorm

Vår 2016
BVN 44.120
Printet av uinnlogget bruker 18.01.2018 © SINTEF Byggforsk. Ettertrykk forbudt.

BVN 44.120

Ventilasjon av våtrom i boliger. Dimensjoner på og utførelse av kanaler og ventiler