Dører og vinduer
Beskriver innsetting av vinduer og dører, og ulike typer vinduer og glass
523.281 Påhengsvegger av glass og metall. Konstruksjoner og komponenter 523.282 Påhengsvegger av glass og metall. Planlegging og prosjektering 523.283 Påhengsvegger av glass og metall. Tilslutningsdetaljer 523.701 Innsetting av vindu i vegger av bindingsverk 523.702 Innsetting av vindu i mur- og betongvegger 523.721 Innsetting av ytterdører 523.733 Fuktsikre dørterskler til balkonger og svalganger med betongdekke 523.741 Karnapper 524.721 Innsetting av innvendige tredører 525.775 Overlyselementer på kompakte tak 525.777 Takvinduer i skrå, isolerte, luftede tretak 533.102 Vinduer. Typer og funksjoner 533.132 Vinduer av tre 533.151 Vinduer av aluminium 533.153 Vinduer av PVC 533.163 Solskjerming. Typer og hensyn ved valg 533.202 Ytterdører av tre 533.242 Vindusdører. Typer og egenskaper 533.262 Innbruddssikring av dører og vinduer i boliger 571.951 Bygningsglass 571.953 Isolerruter. Typer og konstruksjoner 571.954 Isolerruter. Lys- og varmetekniske egenskaper 571.956 Sikkerhetsruter 723.638 Utskifting av vinduer 726.608 Innglassingssystemer for balkong 733.161 Eldre vinduer. Vindusformer og materialer 733.162 Utbedring av eldre trevinduer 733.301 Vedlikehold av vinduer og ytterdører
Fagområdet behandles også i følgende anvisninger
379.123 Belysning i glassgårder 421.626 Beregning av gjennomsnittlig dagslysfaktor og glassareal 472.411 Solstrålingsdata for energi- og effektberegninger 520.391 Rømning via vindu. Krav og utforming 523.151 Lysgraver foran kjellervinduer 527.231 Glassgårder i store bygg. Temperatur- og energiforhold 533.109 Lydisolerende egenskaper for vinduer 534.141 Lydisolasjonsegenskaper til dører 571.957 Vinduer og glassvegger med brannmotstand 725.121 Skader på terrasser over oppvarmede rom. Årsaker og utbedring 733.109 Forbedring av lydisolasjonen til eksisterende vinduer 734.503 Brannteknisk forbedring av gamle trefyllingsdører