Elanlegg
Elinstallasjoner følger et eget regelverk som ikke behandles i Byggforskserien. Men noen aspekter ved elanlegg er det likevel nødvendig at resten av byggenæringen har oversikt over.
321.225 Føringer for IKT- og elkabler. Planlegging og plassering 321.231 Prosjektering av solcelleanlegg på bygninger 543.615 Montering av innfelte downlight i himlinger 554.022 Transformatorrom 554.105 Elinstallasjoner i boliger