Trekonstruksjoner
Enkle dimesjoneringstabeller, beskrivelser av oppbygning og utførelse av nye og eldre trekonstruksjoner

Fagområdet behandles også i følgende anvisninger