Trekonstruksjoner
Enkle dimesjoneringstabeller, beskrivelser av oppbygning og utførelse av nye og eldre trekonstruksjoner
520.205 Planlegging av bygninger med KLT-elementer 520.222 Bjelker av tre. Dimensjonering 520.233 Søyler av tre. Dimensjonering 520.238 Skivekonstruksjoner av tre 522.891 Etasjeskillere i massivtre 523.251 Bindingsverk av tre. Dimensjonering og utførelse 523.252 Bindingsverk av tre i bygninger med stor vegghøyde 523.254 Utfyllende bindingsverk 523.255 Yttervegger av bindingsverk. Varmeisolering og tetting 523.291 Bygninger med laftede vegger 525.814 Taksperrer av tre 525.819 I-bjelker av tre i tak. Konstruksjonsdetaljer 525.824 Takåser av tre 525.831 Fabrikkframstilte takstoler 525.835 Takstoler av tre for små spenn til framstilling på byggeplass 525.861 Taktro av trebaserte plater eller bord 525.866 Undertak 526.411 Utkraget trebalkong 526.413 Understøttet trebalkong 571.523 Trevirke. Treslag og materialegenskaper 571.524 Trelast.Typer og egenskaper 573.151 Mekaniske treforbindelsesmidler 720.712 Treforbindelser i eldre konstruksjoner 723.304 Eldre laftede vegger. Metoder og materialer 723.305 Eldre vegger av reisverk. Metoder og materialer 723.306 Eldre vegger av bindingsverk. Metoder og materialer
Fagområdet behandles også i følgende anvisninger
361.501 Utforming av balkonger og terrasser i boliger 432.101 Trebeskyttelse. Overflatebehandling, trykkimpregnering og modifisering 451.031 Klimadata for dimensjonering mot regnpåkjenning 471.041 Snølast på tak. Dimensjonerende laster 471.043 Vindlaster på bygninger 474.511 Fuktsikkerhet. Viktige kontrollpunkter ved prosjektering og utførelse 474.531 Fuktmåling i bygninger. Instrumenter og metoder 517.111 Treterrasser på terreng 517.651 Carporter og små garasjer 520.241 Vindforankring og vindavstivning av småhus av tre 520.243 Vindforankring og vindavstivning av lette trebygninger 520.308 Yttervegger og tak i trehus med 30 minutters brannmotstand 520.321 Brannmotstand for etasjeskillere av tre og betong 520.322 Brannmotstand for vegger av tre, mur og betong 520.323 Brannmotstand for bjelker og søyler av betong, mur og tre 522.351 Trebjelkelag. Dimensjonering og utførelse 522.353 Trebjelkelag i bolighus. Bæreevne ved last fra peiser og ovner 522.355 Etasjeskiller med trebjelkelag. Varmeisolering og tetting 522.362 Tilfarergulv i nye og eksisterende bygninger 522.861 Undergolv på trebjelkelag 523.002 Yttervegger over terreng. Egenskaper og konstruksjonsprinsipper. Krav og anbefalinger 523.741 Karnapper 524.213 Innervegger med trestendere 524.233 Innervegger med stålstendere 524.305 Skillevegg mellom rekkehusboliger 525.101 Skrå, luftede tretak med isolerte takflater 525.106 Skrå tretak med kaldt loft 525.107 Skrå tretak med oppholdsrom på deler av loftet 525.779 Takopplett og arker i tretak 542.101 Liggende og stående trekledning 571.046 Sponplater. Typer og egenskaper 571.047 Gipsplater. Typer og egenskaper 571.048 Trefiberplater. Typer og egenskaper 571.049 Kryssfinerplater. Typer og egenskaper 571.050 OSB-plater. Typer og egenskaper 700.603 Utvidelse og ombygging av småhus 700.613 Ombygging av eldre loft til bolig 722.310 Trebjelkelag i eldre boligbygninger. Metoder og materialer 722.311 Gulv på grunnen og etasjeskillere av stål og betong i eldre boligbygninger. Metoder og materialer 722.512 Forbedring av lydisolasjonen for etasjeskillere av tre i boliger 722.525 Knirk i golv. Årsaker og utbedringsmetoder 722.528 Forbedring av stivhet i trebjelkelag 723.511 Etterisolering av yttervegger av tre