Ventilasjon av våtrom i boliger. Krav, anbefalinger og prinsipper

Byggebransjens våtromsnorm

Vår 2016
BVN 44.110
Printet av uinnlogget bruker 18.01.2018 © SINTEF Byggforsk. Ettertrykk forbudt.

BVN 44.110

Ventilasjon av våtrom i boliger. Krav, anbefalinger og prinsipper

Dette bladet viser prinsipper for ventilasjon av våtrom som del av den øvrige ventilasjonen i boliger. Bladet omtaler balansert ventilasjon med varmegjenvinning, men løsningene som vises på avtrekkssiden gjelder også for boliger med mekanisk avtrekksventilasjon.

Ventilasjon av våtrom inngår som en viktig del av totalløsningen for å sikre at det ikke oppstår fuktskader.

Dimensjoner på og utførelse av kanaler og ventiler, inkludert innregulering og tilrettelegging for drift og vedlikehold, er behandlet i BVN 44.120. Ventilasjon ved rehabilitering i blokker er omtalt i BVN 44.510.

 

For å få tilgang til resten av anvisningen må du logge inn eller kjøpe et dekkende abonnement.

Vår 2016 ISSN 2387-6336