Oppvarming og temperaturregulering
Hvilke oppvarmingssytemer fins, hvordan virker de og hva skal man velge?
321.210 Måledata for energi- og effektbehov til eksisterende bygninger og områder 515.505 Fjernvarme i boligområder 552.102 Romoppvarming av boliger. Prinsipper og systemer 552.103 Oppvarming av boliger. Energiforbruk og kostnader 552.108 Automatisk temperaturregulering i elektrisk oppvarmede småhus 552.109 Varmtvannssentraler og varmeanlegg 552.111 Vannbåret gulvvarme. Rørsystem og dimensjonering 552.112 Elektriske golvvarmeanlegg 552.114 Elektriske varmefolier i himling 552.122 Vannbåret gulvvarme. Oppbygging av gulv 552.403 Varmepumper i bygninger. Funksjonsbeskrivelse 552.455 Vannbaserte solfangere. Funksjon og energiutbytte 700.264 Systemer for energioppfølging 701.266 Energisparende tiltak i boliger 752.207 Drift og vedlikehold av varmtvannssentraler, distribusjonsnett og varmeanlegg
Fagområdet behandles også i følgende anvisninger
421.510 Godt inneklima i nye boliger 515.465 Økologisk håndtering av spillvann ved kildeseparering 522.362 Tilfarergulv i nye og eksisterende bygninger 527.231 Glassgårder i store bygg. Temperatur- og energiforhold 553.121 Elektrisk oppvarmede varmtvannsberedere 553.163 Energieffektive og vannbesparende sanitærinstallasjoner 554.105 Elinstallasjoner i boliger 700.100 Inneklima i eksisterende boliger. Problemer og tiltak 722.506 Etterisolering av etasjeskillere over kjeller og kryperom 753.211 Drift og vedlikehold av sanitærinstallasjoner