Universell utforming og funksjonshemmede
Disse anvisningene viser hvordan man kan utforme bygninger og utemiljø slik at de er tilgjengelige for alle. Flere av anvisningene beskriver hva minstekravene til universell utforming i TEK innebærer i praksis.

Fagområdet behandles også i følgende anvisninger