Universell utforming og funksjonshemmede
Disse anvisningene viser hvordan man kan utforme bygninger og utemiljø slik at de er tilgjengelige for alle. Flere av anvisningene beskriver hva minstekravene til universell utforming i TEK innebærer i praksis.
220.300 Universell utforming. Oversikt 220.310 Evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.311 Sjekklister for prosjektering av bygninger og utearealer med universell utforming 220.312 Kravnivåer ved evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.320 Universell utforming av arbeids- og publikumsbygninger 220.335 Dimensjonering for rullestolbrukere 220.340 Bogrupper for personer med demens 220.345 Tilgjengelighet for synshemmede 379.201 Toaletter for ansatte og publikum 523.731 Trinnfritt inngangsparti for småhus av tre. Tekniske løsninger 700.615 Boligtilpasning for eldre og funksjonshemmede. Tilstandsvurdering
Fagområdet behandles også i følgende anvisninger
220.114 Prosjektering av luminanskontrast 220.315 Universell utforming av skolebygninger 220.330 Astma, allergi og inneklima 321.015 Planlegging av gode lydforhold i bygninger 330.170 Planlegging av boliger for vanskeligstilte 330.172 Utforming av asylmottak 330.205 Krav til brukbarhet, tilgjengelighet og sikkerhet i boligbygninger 388.510 Møteplasser i det offentlige rom 421.505 Godt inneklima i yrkesbygninger 421.510 Godt inneklima i nye boliger 421.522 Emisjoner fra byggevarer. Anbefalte grenseverdier 421.523 Emisjoner fra byggevarer. Måling i laboratorium og resultater 523.733 Fuktsikre dørterskler til balkonger og svalganger med betongdekke 751.306 Trappeheiser og løfteplattformer