Mur og puss
Beskriver murte veggkonstruksjoner og overflatebehandlinger og alt om fliser og naturstein på innvendige og utendørsarealer
520.039 Mur- og pussarbeid ved vinterforhold 523.133 Murte yttervegger av lettklinkerblokker mot terreng 523.221 Murte teglvegger. Forband, byggemål og modulprosjektering 523.231 Skallmurvegger 523.242 Murte yttervegger av lettklinkerblokker 524.223 Murte innervegger 541.411 Keramiske fliser på innvendige gulv 541.412 Naturstein på innvendige golv 541.421 Keramiske fliser på utendørs arealer 542.301 Murt forblending 542.302 Naturstein i fasader. Luftet kledning 542.303 Fasadesystemer med puss på isolasjon 542.663 Maling av pussede fasader - nye bygninger 542.801 Fuging og tynne overflatebehandlinger på teglfasader 542.811 Fasadepuss. Valg av pusstype 542.813 Fasadepuss. Utførelse 543.301 Keramiske fliser på innvendige vegger. Materialer, planlegging og underlag 571.104 Norsk naturstein. Bergarter, produksjon og steintyper 571.105 Naturstein. Egenskaper, produkter og bruksområder 571.106 Naturstein. Dokumentasjon og kravspesifikasjon for ulike bruksområder 571.201 Murverk. Materialer, typer og egenskaper 571.508 Keramiske fliser. Typer og egenskaper 572.221 Pussmørtler. Typer og egenskaper 572.222 Murmørtler. Typer og egenskaper 572.231 Gulvavrettingsmasser. Typer, egenskaper og utførelse 573.114 Lim, fugemasser og fugeprofiler til keramiske fliser 573.146 Forankring i murverk 723.235 Murte fasader. Skader og utbedringsalternativer 723.308 Eldre yttervegger av mur og betong. Metoder og materialer 723.315 Etterforankring av skallmurvegger og murte forblendinger 723.321 Sulfatskader i murverk av lettklinkerblokker. Påvisning og utbedring 723.321E Sulphate damage in lightweight aggregate (LWA) block walls. Identification and repair 740.215 Skader på innvendige flislagte gulv. Årsaker og utbedring 741.111 Skader på golv med golvavrettingsmasser. Årsaker og utbedring 742.302 Ettersyn av murte og pussede fasader. Generelt 742.303 Ettersyn av murte fasader 742.304 Ettersyn av pussede fasader 742.663 Maling av pussede fasader på eksisterende bygninger 742.864 Fasadepuss. Skader og utbedringsalternativer 770.111 Mørtler for utbedring og reparasjon av eldre murbygninger 770.115 Leire som byggemateriale. Muring, pussing og annen bruk
Fagområdet behandles også i følgende anvisninger
517.112 Belegg på mindre veger og plasser 520.043 Hulltaking i betong og murverk 520.406 Fugetetting med elastisk fugemasse 520.415 Beslag mot nedbør 521.111 Golv på grunnen med ringmur. Utførelse 521.112 Gulv på grunnen med ringmur. Telesikring og varmeisolering av oppvarmede bygninger 521.203 Fundamentering med ringmur og ventilert kryperom 523.702 Innsetting av vindu i mur- og betongvegger 541.201 Påstøp og golvpuss på golv 552.135 Ildsteder og skorsteiner 720.605 Hulltaking i vegger og etasjeskillere/dekker 723.312 Etterisolering av betongvegger 723.314 Etterisolering av murvegger 725.560 Nye brannskiller i eksisterende oppfôrede tretak 752.130 Demontering og gjenoppbygging av eldre ildsteder 752.410 Skader på skorsteiner. Årsaker og utbedring