Betong
Beskriver planlegging og utførelse av betongkonstruksjoner ved nybygging og rehabilitering
520.024 Naturlig tilslag i betong. Egenskaper og dokumentasjon 520.026 Viktige parametrer for prosjektering og utførelse av bestandige betongkonstruksjoner 520.027 Kvalitetskontroll av fersk betong 520.028 Oppfølging av betongens herdeforløp på byggeplass 520.029 Herdetiltak for betongkonstruksjoner 520.030 Simulering av betongens herdeforløp 520.031 Kvalitetskontroll og dokumentasjon av herdnet betong. Laboratoriemetoder 520.032 Strukturanalyse av betong. Dokumentasjon av kvalitet og tilstand 520.033 Bestemmelse av betongkonstruksjoners trykkfasthet. Uttak og prøving av sylindre 520.034 Kloridinnhold i betong. Prøveuttak og analysemetoder 520.036 Kvalitetskontroll av herdet betong. Feltmetoder 520.038 Vinterstøping av betong 520.043 Hulltaking i betong og murverk 520.055 Prosjektering og støping av vanntette betongkonstruksjoner 520.120 Planlegging av betongelementbygg 520.234 Søyler av armert betong. Dimensjonering 522.111 Betonggolv på grunnen 522.117 Industrigolv av betong på grunnen 522.871 Betongdekke understøttet av vegger. Dimensjonering 522.874 Betongdekke understøttet av søyler. Dimensjonering 522.881 Dekker av betong- og lettbetongelementer 523.127 Betongvegg mot terreng 523.611 Betongelementer i fasader 523.621 Fuger i fasader av betongelementer 541.201 Påstøp og golvpuss på golv 541.210 Plasstøpt terrazzo 542.401 Betongoverflater. Strukturer og mønstre 542.661 Overflatebehandling av nye betongfasader 571.431 Armeringsprodukter for slakkarmert betong 572.108 Steinmaterialer. Sand, grus og pukk 572.111 Resirkulert tilslag av tegl og betong 572.115 Tilslagsmaterialer for betong 572.204 Sement. Typer, egenskaper og bruksområder 572.205 Betong. Typer, egenskaper og bruksområder 572.207 Tilsetningsstoffer for betong 573.144 Ankerfester i betong 720.105 Nedbrytningsmekanismer i betongkonstruksjoner 720.111 Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner 720.112 Skader på betongkonstruksjoner. Skadesymptomer, tilstandsgrader og utbedringsmåter 720.125 Beskyttelse og reparasjon av betongkonstruksjoner – prinsipper, metoder og kvalitetssikring 720.423 Mekanisk reparasjon av betong 720.425 Reparasjon av riss og sprekker i betongkonstruksjoner 720.427 Overflatebehandling av betongkonstruksjoner som beskyttelse mot nedbrytning 720.431 Elektrokjemisk realkalisering og elektrokjemisk kloriduttrekk av betong 722.117 Skader på industrigolv av betong. Årsaker og utbedring
Fagområdet behandles også i følgende anvisninger
612.020 Rehabilitering av kulturhistoriske betongkonstruksjoner