Stålkonstruksjoner
Dimensjoneringstabeller for stålbjelker og -søyler til enkle konstruksjoner i pålitelighetsklasse 1
520.226 Stålbjelker for små spenn. Dimensjoneringstabeller 520.235 Søyler av stål. Dimensjoneringstabeller
Fagområdet behandles også i følgende anvisninger
520.315 Brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner