Boliger og boligrom
Beskriver ulike typer boliger og boligrom med forskrifts- og funksjonskrav og arealbehov
323.111 Svalganger i boligbygninger 330.009 Boliger og boligbygninger. Definisjoner 330.112 Boligblokker – utforming og omgivelser 330.114 Utforming av leiligheter 330.116 Utforming av hybler med fellesarealer 330.118 Boliger med fleksibilitet, fellesskapsløsninger og servicetilbud 330.170 Planlegging av boliger for vanskeligstilte 330.172 Utforming av asylmottak 330.205 Krav til brukbarhet, tilgjengelighet og sikkerhet i boligbygninger 331.130 Frittliggende hytter 331.133 Frittliggende hytter. Eksempler 361.105 Stue i boliger 361.121 Soverom i boliger 361.411 Kjøkken i boliger 361.501 Utforming av balkonger og terrasser i boliger 363.110 Kommunikasjonsvei og entre i boligbygninger 366.101 Bod og oppbevaringsplass i boliger 726.605 Balkonger. Utbedring, utvidelse og utskifting
Fagområdet behandles også i følgende anvisninger
312.027 Fortettingsplanlegging i småhusområder 312.035 Planlegging av områder for fritidsbebyggelse 320.100 Menneskers rekkevidde og plassbehov 323.101 Atkomst og inngangsparti 360.301 Belysning i boligen 361.215 Sanitærutstyr og plassbehov 361.216 Baderom, toalettrom og vaskerom i boliger 523.731 Trinnfritt inngangsparti for småhus av tre. Tekniske løsninger 527.201 Badstuer i boliger 550.365 Boligsprinkleranlegg 700.218 Renhold i boliger. Tilrettelegging og metoder 700.603 Utvidelse og ombygging av småhus 700.610 Bygningslovgivningen ved etablering av selvstendig boenhet i eksisterende boligbygning 700.613 Ombygging av eldre loft til bolig 700.615 Boligtilpasning for eldre og funksjonshemmede. Tilstandsvurdering 701.266 Energisparende tiltak i boliger 726.608 Innglassingssystemer for balkong 727.113 Ombygging og innredning av kjeller til boligrom 727.602 Planlegging av nye våtrom i boliger 727.826 Utbedring og ombygging av baderom i boliger 751.301 Planlegging av ny heis i eksisterende boligbygning