Boliger og boligrom
Beskriver ulike typer boliger og boligrom med forskrifts- og funksjonskrav og arealbehov

Fagområdet behandles også i følgende anvisninger