Bad og andre våtrom
Riktig utførelse av fuktsikre baderom og andre våtrom
361.215 Sanitærutstyr og plassbehov 361.216 Baderom, toalettrom og vaskerom i boliger 520.130 Bruk av prefabrikkerte våtromsmoduler. Prosjekteringshensyn 527.201 Badstuer i boliger 527.204 Bad og andre våtrom 527.245 Rom med høy fuktbelastning 541.805 Golv i bad og andre våtrom 541.806 Sluk og overgang mellom membran og sluk 543.111 Innbygging av bade- og dusjkar 543.505 Våtromsvegger med overflate av vinyl, baderomspanel eller maling 543.506 Våtromsvegger med fliskledning 614.018 Eldre lover, forskrifter og anbefalinger for bad og andre våtrom 727.602 Planlegging av nye våtrom i boliger 727.813 Feil og skader i baderom 727.815 Tilstandsanalyse av våtrom. Tilstandsregistrering på nivå 2 og 3 727.817 Tilstandsanalyse av våtrom. Tilstandsregistrering nivå 1 727.826 Utbedring og ombygging av baderom i boliger
Fagområdet behandles også i følgende anvisninger
361.411 Kjøkken i boliger 371.801 Serveringssteder 376.110 Planlegging av lokaler for næringsmiddelproduksjon med høye krav til hygiene 379.201 Toaletter for ansatte og publikum 379.205 Garderober for ansatte og publikum 571.046 Sponplater. Typer og egenskaper 571.047 Gipsplater. Typer og egenskaper 571.048 Trefiberplater. Typer og egenskaper 571.049 Kryssfinerplater. Typer og egenskaper 571.050 OSB-plater. Typer og egenskaper 573.142 Festemidler for å henge opp lette gjenstander i bygningsplater 753.425 Reparasjon og utbedring av avløpsrør i bygninger