Fundamentering, byggegrunn, grunnforhold og -arbeider
Beskriver planlegging, forundersøkelser og anbefalte løsninger i forbindelse med arbeider i grunnen. Gjelder både nybygg og rehabilitering

Fagområdet behandles også i følgende anvisninger