Arealplanlegging
Mange av kvalitetene ved et boområde er avhengig av forhold utenfor selve boligbygningen. En god arealplan gir forutsigbarhet både for grunneier og for omgivelsene.

Fagområdet behandles også i følgende anvisninger